Lịch công tác nội bộ tuần 24 In
Thứ hai, 11 Tháng 2 2019 11:05

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 24

(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 22 (từ 11/02 đến ngày 15/02/2019).

 

 

 

11/02

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp mặt đầu năm.

Toàn thể CB-GV-NV.

8g30

Phòng họp

 

 

 

 

C:.

 

 

 

 

Bảo vệ + Lực lượng ( Cấp dưỡng) bao quát giờ về đảm bảo An toàn tuyệt đối.Hướng dẫn đậu xe đảm bảo Trật tự ATGT trước cổng trường và trong sân trường.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S: Ổn định nề nếp dạy và học sau Tết.

 

 

 

12/02

Đoàn viên sắp xếp giữ trật tự ATGT trước cổng trường đầu giờ học.

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Khối 3 học năng khiếu buồi chiều.

GV và HLV dạy năng khiếu tổ chức cho HS luyện tập.

15g00-16g00

Sân trường + Các phòng chức năng

 

Sinh hoạt chuyên môn.

PHT+ GVCN và GV chuyên trách.

14g00

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S:

 

 

 

13/02

Đoàn viên sắp xếp giữ trật tự ATGT trước cổng trường đầu giờ học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S:

 

 

 

   14/02

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

15/02

GV đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở chuẩn bị nộp Báo cáo SKKN và nộp SKKN ( đối với Danh hiệu cấp Thành phố) vào ngày Thứ hai ( 18/02/2019).

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

16/02

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

17/02

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 08:57