Lịch công tác nội bộ tuần 25 In
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 11:32

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 18/02 đến ngày 22/02/2019).

 

 

 

18/02

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Đoàn viên sắp xếp giữ trật tự ATGT trước cổng trường đầu giờ học.

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban BGH

 

8g00

Phòng hiệu trưởng

C: GV dự thi GVG thực hành tiết 2-Chuẩn bị bắt thăm tiết dạy tại các tổ G/Khảo.

 

 

 

 

GV đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở nộp Báo cáo SKKN và nộp SKKN (đối với Danh hiệu cấp Thành phố)).

 

 

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

 

C. Tâm tham dự.

14g00

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

- Các trường tiểu học: LĐC, TVĐ, PĐP, TQ, NTS, TQT cử người lên PGD nhận tạp chí Giáo dục tiểu học. (Liên hệ Cô Khoa)

C. Trang (Thư viên) thực hiện

 

 

Triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về an ninh chính trị.

-Tất cả Đảng viên trong Chi bộ tham dự.

- Ban chấp hành Chi đoàn cùng tham dự

17g30

Tại HT Trường THCS Hai Bà Trưng

Thứ ba

S: Ổn định nề nếp dạy và học sau Tết.

 

 

 

19/02

HĐ khoa học đọc SKKN thống nhất B/cáo SKKN+ Họp liên tịch hẹp.

HĐ chấm SKKN+ Các thành viên liên tịch hẹp.

10g00

Phòng hiệu trưởng

 

7g00: Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trườngTiểu học Nguyễn Thanh Tuyền về tổ chức thực hiện Thông tư 22 và thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND. 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

- Mời Cán bộ y tế các Trường Tiểu học và THCS họp triển khai Hội thi Sơ cấp cứu năm 2019.

 C. Nương ( NV YTế) tham dự.

14g00

Tại Trường TH Trương Quyền số 946 Trường Sa, Phường 13 -Quận 3.

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

PHT+ GVCN và GV chuyên trách.

14g00

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S:

 

 

 

20/02

- Các trường tiểu học nộp báo cáo Tiếng Anh + GV bản ngữ về PGD. (file + văn bản)

C. Đài thực hiện.

 

 

 

Hoàn tất hồ sơ SKKN

HT+ CTCĐ

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S

 

 

 

   21/02

7g00: Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trườngTiểu học Lương Định Của về tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND. 

C. Đài tham dự.

 

 

 

C

 

 

 

 

Chuẩn bị CSVC tiếp đoàn Kiểm tra của PGD-ĐT Quận 3.

BGH+ Liên tịch và Nhân viên phục vu.

14g00

Phòng Hội trường + Phòng Truyền thống

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

22/02

7g00: Đón tiếp đoàn Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn về việc tổ chức thực hiện Quy chế chuyên môn và thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh đón tiếp.

7g00

Phòng Hội trường + Phòng Truyền thống

 

C:

 

 

 

 

- Các đơn vị MN, TH, THCS, đơn vị trực thuộc chuẩn bị gửi Sáng kiến năm học 2018-2019 (file + văn bản) về PGD theo cấp học:

Mầm non: Cô Văn Thanh Thảo –

Tiểu học + Trung học cơ sở + Đơn vị trực thuộc: Thầy Nguyễn Tất Bình –

Hạn chót: 28/02/2019.

Thành viên trong Hội đồng thi đua chuẩn bị hồ sơ nộp đúng thời hạn.

 

 

 

Họp Hội đồng nhà trường.

 

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

17g00

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

23/02

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

24/02

HS tham gia chủ nhật xanh.

Các cô Phục vụ chuẩn bị thêm chổi và dụng cụ để HS tham gia thực hiện tốt hơn.

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 25

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 23 (từ 18/02 đến ngày 22/02/2019).

 

 

 

18/02

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Đoàn viên sắp xếp giữ trật tự ATGT trước cổng trường đầu giờ học.

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Họp giao ban BGH

 

8g00

Phòng hiệu trưởng

C: GV dự thi GVG thực hành tiết 2-Chuẩn bị bắt thăm tiết dạy tại các tổ G/Khảo.

 

 

 

 

GV đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở nộp Báo cáo SKKN và nộp SKKN (đối với Danh hiệu cấp Thành phố)).

 

 

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

 

C. Tâm tham dự.

14g00

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

- Các trường tiểu học: LĐC, TVĐ, PĐP, TQ, NTS, TQT cử người lên PGD nhận tạp chí Giáo dục tiểu học. (Liên hệ Cô Khoa)

C. Trang (Thư viên) thực hiện

 

 

Triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về an ninh chính trị.

-Tất cả Đảng viên trong Chi bộ tham dự.

- Ban chấp hành Chi đoàn cùng tham dự

17g30

Tại HT Trường THCS Hai Bà Trưng

Thứ ba

S: Ổn định nề nếp dạy và học sau Tết.

 

 

 

19/02

HĐ khoa học đọc SKKN thống nhất B/cáo SKKN+ Họp liên tịch hẹp.

HĐ chấm SKKN+ Các thành viên liên tịch hẹp.

10g00

Phòng hiệu trưởng

 

7g00: Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trườngTiểu học Nguyễn Thanh Tuyền về tổ chức thực hiện Thông tư 22 và thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND. 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

- Mời Cán bộ y tế các Trường Tiểu học và THCS họp triển khai Hội thi Sơ cấp cứu năm 2019.

 C. Nương ( NV YTế) tham dự.

14g00

Tại Trường TH Trương Quyền số 946 Trường Sa, Phường 13 -Quận 3.

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

PHT+ GVCN và GV chuyên trách.

14g00

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S:

 

 

 

20/02

- Các trường tiểu học nộp báo cáo Tiếng Anh + GV bản ngữ về PGD. (file + văn bản)

C. Đài thực hiện.

 

 

 

Hoàn tất hồ sơ SKKN

HT+ CTCĐ

 

 

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S: 

 

 

 

   21/02

7g00: Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trườngTiểu học Lương Định Của về tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND. 

C. Đài tham dự.

 

 

 

C: 

 

 

 

 

Chuẩn bị CSVC tiếp đoàn Kiểm tra của PGD-ĐT Quận 3.

BGH+ Liên tịch và Nhân viên phục vu.

14g00

Phòng Hội trường + Phòng Truyền thống

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

22/02

7g00: Đón tiếp đoàn Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn về việc tổ chức thực hiện Quy chế chuyên môn và thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh đón tiếp.

7g00

Phòng Hội trường + Phòng Truyền thống

 

C:

 

 

 

 

- Các đơn vị MN, TH, THCS, đơn vị trực thuộc chuẩn bị gửi Sáng kiến năm học 2018-2019 (file + văn bản) về PGD theo cấp học:

Mầm non: Cô Văn Thanh Thảo – Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tiểu học + Trung học cơ sở + Đơn vị trực thuộc: Thầy Nguyễn Tất Bình – Mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hạn chót: 28/02/2019.

Thành viên trong Hội đồng thi đua chuẩn bị hồ sơ nộp đúng thời hạn.

 

 

 

Họp Hội đồng nhà trường.

 

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

17g00

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th.Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

23/02

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

24/02

HS tham gia chủ nhật xanh.

Các cô Phục vụ chuẩn bị thêm chổi và dụng cụ để HS tham gia thực hiện tốt hơn.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 11:12