Lịch công tác nội bộ tuần 35 In
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 12:38

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 35

(Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 33 (từ 29/4 đến ngày 05/5/2019).

 

 

 

29/04

Nghĩ Lễ 30/4 ; 01/5   (Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan theo phân công)

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Thực hiện báo cáo tự đánh giá của đơn vị. (Các bộ phận sắp xếp các minh chứng)

Các thành viên trong hội đồng tự đánh giá.

 

 

Thứ ba

 

 

 

 

30/04

 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

30 tháng 4 năm 2019

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan theo phân công

Trực quản lý:

- Thầy Nguyễn Anh Dũng

- Cô Nguyễn Thị Anh Đài

 

Từ 7g30 đến

16 giờ 30

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

 

 

 

 

01/05

 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2019

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan theo phân công

Trực quản lý:

- Thầy Nguyễn Anh Dũng

- Thầy Đinh Hữu Đắc

 

Từ 7g30 đến

16 giờ 30

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

   02/05

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

GVCN lớp 1-2-3-4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ, ôn bài đầy đủ để tham dự KTra HKII; Thầy cô giám thị có mặt đúng giờ để coi kiểm tra.

GVCN và GV chuyên trách TA thực hiện.

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (K4+K5).

Th.Bảo + Th Trí (HBT) hỗ trợ.

 

 

Thứ sáu

S: Tập luyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

 

 

 

03/05

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2018-2019 (HS Lớp 4-5)- Môn Khoa học (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (K3).

Th.Bảo + Th Trí (HBT) hỗ trợ.

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

04/05

Đội nghi thức tập kèn + Trống (K3).

Th.Bảo + Th Trí (HBT) hỗ trợ.

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

05/05

HS tham gia chủ nhật xanh.

Các cô Phục vụ chuẩn bị thêm chổi và dụng cụ để HS tham gia thực hiện tốt hơn.

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:11