Lịch công tác nội bộ tuần 36 In
Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 13:17

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 36

(Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/5/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

08/01

 

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 34 (từ 06/5 đến ngày 12/5/2019).

 

 

 

06/5

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần-Kỉ niệm Chiến thắng Điện Biện Phủ (7/5).

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

7g00

Sân trường

 

Tổ chức kiểm tra HK II – NH 2018-2019 (HS Lớp 4-5)- Môn Sử+Địa (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKII-NH 2018-2019

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 8g00.

 

8g15

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

Họp giao ban;

BGH

9g00

Phòng HT

C: GVCN lớp 5 dặn dò HS đi học đúng giờ, có mặt tại trường lúc 6g45 để KT môn Tiếng Việt.

 

 

 

 

- Các trường tiểu học nộp đề kiểm tra định kỳ HKII môn Tiếng Việt + Toán lớp 5 về PGD.

C. Đài thực hiên

 

Tại Phòng Giáo dục –Đào tạo Q3

- Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban tại PGD..

C. Tâm tham dự

14g00

Tại Phòng Giáo dục –Đào tạo Q3.

Tập luyện bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm.

Th.Tĩnh + GV chuyên trách TD

 

Sân trường

Thứ ba

S: Đón đoàn khảo sát trang bị thiết bị dạy họcXây dựng lớp học thông minh.

BGH+ Kế toán

 

 

07/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Tiếng Việt lớp 5

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 5 HKII-NH 2018-2019 theo QĐ số 260/QD-GDĐT ngày 12/4/2019 của PDG-ĐT Quận 3.

HT, C.Đài+ C. Giao + GV có tên trong QĐ số 260…

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 6g30.

 

6g45

( Bắt đầu tính giờ làm bài   lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

C: GVCN lớp 5 dặn dò HS đi học đúng giờ, có mặt tại trường lúc 6g45 để KT môn Toán.

GVCN Lớp 5 chú ý thực hiện.

 

 

 

Các tổ chuyên môn sắp xếp thời gian họp Tổng kết tổ. (Từ 07/5/2019 đến 10/5/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

08/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Toán lớp 5

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 5 HKII-NH 2018-2019 theo QĐ số 260/QD-GDĐT ngày 12/4/2019 của PDG-ĐT Quận 3.

HT, C.Đài+ C. Giao + GV có tên trong QĐ số 260…

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 6g30.

 

6g45

( Bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

C: GVCN lớp 1-2-3-4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ, ôn bài đầy đủ để tham dự KTra HKII (Dặn dò HS đi KT đúng giờ); Thầy cô giám thị có mặt đúng giờ để coi kiểm tra.

GVCN Lớp 2+Lớp 3

 

 

 

GVCN lớp 5 hướng dẫn chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

CT HĐ+ các thành viên BLĐ + GK lớp 5 và GK GV THCS.

14g00

Phòng họp.

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

   09/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Tiếng Việt lớp 2+3

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 1+2+3+4 HKII-NH 2018-20169 theo QĐ số 70/QĐ-NTS ngày 26/4/2019 của Trường TH NTS.

HT, C. Đài , Th.Dũng +Cô Liễu + (GVK1+2+3+4)

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g00

( Bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

GVCN lớp 5 chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

CT HĐ+ các thành viên BLĐ + GK lớp 5 và GK GV THCS.

(S)7g30-11giờ

(C) 13g30-17giờ

Phòng họp.

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn+Trống.

Th.Hùng + Th.Bảo (Phó Tổng PT)

13g30

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

10/5

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2:

- Môn Toán lớp 2+3

Thành phần: Ban lãnh đạo, Giáo viên coi, chấm, giám sát HĐ Kiểm tra lớp 1+2+3+4 HKII-NH 2018-20169 theo QĐ số 70/QĐ-NTS ngày 26/4/2019 của Trường TH NTS.

HT, C. Đài , Th.Dũng +Cô Liễu + (GVK1+2+3+4)

* Các Th/viên BLĐ HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g00

( Bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7g45)

 

Phòng Hội đồng.

 

 

GVCN lớp 5 chấm bài; thẩm định bài KT của HS.

CT HĐ+ các thành viên BLĐ + GK lớp 5 và GK GV THCS.

(S)7g30-11giờ

(C) 13g30-17giờ

Phòng họp.

 

 

Tập bài TD đồng diễn HS lớp 5- chuẩn bị Lễ cuối năm. (Sau khi KT xong ).

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hạn chót các tổ chuyên môn+văn phòng và bán trú nộp lại toàn bộ hồ sơ + Biên bản họp tổng kết tổ. (Hồ sơ theo thông báo số 73/TB-NTS ngày 03/5/2019 về việc hướng dẫn tổng kết khối cuối năm học 2018-2019).

HT + PHT và CTCĐ.

 

 

 

                                                                                Họp CMHS lớp 2,4 (Tích hợp)

GVCN +BM lớp Tích hợp 2+4 +Cô Thuý (PV) hỗ trợ chuẩn bị CSVC – Th. Dũng ( bao quát + Nhắc nhở BV bố trí để xe PH).

16h00 - 17h30

Phòng học tích hợp L2+4; Hội trường.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (K3).

Th.Bảo + Th Trí (HBT) hỗ trợ.

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

11/5

- Kính mời giáo viên cốt cán các trường tiểu học tham dự tập huấn “Chương trình ngày hội kỹ năng mạnh mẽ dành cho học sinh tiểu học”.

Th Bảo, TPT tham dự.

8g00

Tại trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, số 19 Bùi Thị Xuân, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

12/5

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 15:37