LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 18 (Từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2011) In
Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 14:24

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

12/12

- Thực hiện chương trình dạy học tuần 17.

 

 

 

 

- Nộp kế hoạch mua sắm, sửa chữa 2012.

Kế toán

8g00

Phòng tài chính – Kế hoạch Quận

 

- Hoàn chỉnh danh sách các nhóm Tiếng Anh lớp 1 (thông báo thời gian học cho GV và BM).

C. Đài

 

 

 

C:

 

 

 

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra cuối kì I.

Th. Dũng

14g00

 

 

- Di dời các tủ các phòng học Tiếng Anh - khu E (nhắc lần 3).

Th. Dũng

 

 

 

- Nộp bản photo biên nhận đóng góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt.

CTCĐ

14g00

Phòng Giáo dục (gặp C. Hường)

Thứ ba

S:

 

 

 

13/12

- Kiểm tra cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 1, 2, 3.

C. Đài và các thành viên được phân công

7g30

 

 

C:

 

 

 

Thứ tư

S:

 

 

 

14/12

- Kiểm tra cuối kì I môn Toán lớp 1, 2, 3.

C. Đài và các thành viên được phân công

7g30

 

 

C:

 

 

 

 

- Nhận hóa đơn mua ấn phẩm năm 2011.

C. Huỳnh Mai

14g00

Phòng Giáo dục (gặp Th. Lâm)

Thứ năm

S:

 

 

 

15/12

- Ktra cuối kì I môn Tiếng Việt lớp 4, 5.

C. Đài và các thành viên được phân công

7g30

 

 

- Giáo viên giỏi thi thuyết trình.

Theo danh sách được chọn

8g00

Trường TH Lương Định Của

 

C:

 

 

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

16/12

- Kiểm tra cuối kì I môn Toán lớp 4, 5.

C. Đài và các thành viên được phân công

7g30

 

 

C:

 

 

 

 

- Nộp báo cáo tháng 12

Hiệu trưởng

14g00

Phòng Giáo dục (gặp Th. Sĩ)

Thứ bảy

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

17/12

 

 

 

 

Chủ nhật

- Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

18/12