Lịch công tác nội bộ tuần 1 năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 19 Tháng 8 2019 12:26

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 1

(Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Tuần lễ tập trung học sinh (từ 09/8 đến 23/8/2019).

 

 

 

19/8

 

 

 

 

 

Tổ chức “ Ngày hội em vào học lớp 1” – Lần 2;

Ổn định nề nếp đầu năm học 2019-2020.

- Cán bộ quản lý, GV+ BM lớp 1 -+ Đoàn viên Chi đoàn và GV toàn trường cùng tham dự

- Bảo vệ + Cấp dưỡng (Nam) + Các Đoàn viên Chi đoàn phối hợp giữ Trật tự ATGT và AT trường học.

7g15-10g30

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

S:

 

 

 

20/8

Tập trung học sinh lớp 2, 4 ổn định nề nếp đầu năm học 2019-2020.

Cán bộ quản lý (Cô Đài), GV và BM lớp 2, 4

7g15-11g00

 

 

Cấp ủy họp giao ban tại UBND P8-Q3.

BTCB+PBT

 

 

 

C:

 

 

 

 

Kính mời Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học tập huấn công tác Giáo dục hòa nhập.

C. Đài + T. Dũng tham dự.

14g00

Tại trường Tương Lai số 290/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3.

Thứ tư

S:

 

 

 

21/8

Tập trung học sinh lớp 3, 5 ổn định nề nếp đầu năm học 2019-2020.

Cán bộ quản lý (T.Dũng), GV và BM lớp 3, 5

7g15-11g00

 

 

Thống nhất vị trí xếp hàng của tất cả các lớp.

Thầy cô (PHT) + GVCN

 

 

 

C:

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

GVCN + GV chuyên trách cùng tham dự

14g00

 

Thứ năm

S:

 

 

 

22/8

Tập trung học sinh toàn trường; ổn định nề nếp đầu năm học 2019-2020.

Toàn thể CB, GV, NV và HS.

Giờ tập trung 7g15

Giờ về K1+2+3 : 10g30

Giờ về K4+5 : 11g00

 

-

 

 

Tập luyện chuẩn bị Lễ chào cờ đầu tuần.

T. Dũng, GVÂm nhạc, Th Bảo, Th.Hùng, Th.Sáng, Th.Hưng,

 

Sân trường

 

HS mới chuyển về học tại trường NH 2019-2020 nhận giấy vào lớp.

C. Liễu + Th. Tĩnh

 

Tại Văn phòng

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Hội đồng

 

Tổng vệ sinh sân trường. Chuẩn bị thực hiện Bán trú ngay ngày 26/8/2019.

Tổ phục vụ. (Th. Dũng bao quát NV thực hiện).

14g00

 

Thứ sáu

S:

 

 

 

23/8

Tập trung học sinh toàn trường; ổn định nề nếp đầu năm học 2019-2020.

Toàn thể CB, GV, NV và HS.

Giờ tập trung 7g15

Giờ về K1+2+3 : 10g30

Giờ về K4+5 : 11g00

 

-

 

 

Thống nhất vị trí xếp hàng tập TD của tất cả các lớp; ôn lại bài TDGG

Thầy cô (PHT) + GVCN + Thầy cô GV Thể dục

 

 

 

Họp mặt đầu năm học 2019-2020.

Kính mời toàn thể CB-GV-NV trường cùng tham dự với đại biểu khách mời (Tổ chức tại trường).

11g30

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

24/8

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

25/8

CLB Đàn tranh tham gia Liên hoan “Em yêu đàn tranh”.

5 Đoàn viên theo phân công hỗ trợ.

6g30

Nhà Văn hóa Lao động

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 8 2019 12:44