Lịch công tác nội bộ tuần 5 In
Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 11:15

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 5

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 4 (từ 16/9 đến ngày20/9/2019) 22/9/2017).

 

 

 

16/9

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

Tổng kết “Vui hội Trung Thu”.

Khám sức khỏe cho HS lớp 5 ( Cả ngày)

 

 

 

Toàn thể CB, GV, NV và HS

 

 

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K5.

7g30

Sân trường

 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020.

C. Đài

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động Y tế học đường năm học 2019-2020.

Th. Dũng

 

 

 

Tổ chức Giải Vô địch Học sinh cấp trường. ( theo KH)

GV chuyên trách TDTT

 

 

 

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn

Th Hưng + Th. Bảo

 

 

 

8g00: Mời Tổng phụ trách đội, Phó tổng phụ trách đội dự Đại hội Liên đội.

Th. Bảo tham dự.

 

Tại Trường THCS Hai Bà Trưng.

 

C: Khám sức khỏe cho HS lớp 5

 

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K5.

 

Hội trường

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

C. Tâm

14g00

Tại Trường Phòng Giáo dục –Đào tạo

Thứ ba

S: Khám sức khỏe cho HS lớp 5

 

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K5.

 

Hội trường

17/9

-          - Các bộ phận chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra KH đảm bảo ATTP trường học.                                              - Ban TTra ND thực hiện kiểm tra nội bộ. (Th. Dũng + BTTND thực hiện KT).

 

 

 

BGH+ Y tế+ Bộ phận bán trú (Cấp dưỡng+BM)+ Kế toán.

 

 

 

- Mời Đại diện CBQL trường Mầm Non. Lớp mẫu giáo, Chủ nhóm trẻ, BGH trường Tiểu học, THCS (CL, NCL) và đơn vị trực thuộc; Cán bộ phụ trách y tế trường học dự tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020.

Th Dũng + C. Nương (YT) tham dự.

8g00

Tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, số 413/86 Lê Văn Sỹ, Phường 12 - Quận 3.

 

C: Khám sức khỏe cho HS lớp 4

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K4.

 

Hội trường

 

- Mời Đại diện CBQL trường Mầm Non. Lớp mẫu giáo, Chủ nhóm trẻ, BGH trường Tiểu học, THCS (CL, NCL) và đơn vị trực thuộc; Cán bộ phụ trách y tế trường học dự tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020.

Ghi chú: mời thêm người phụ trách bếp ăn của đơn vị cùng tham dự.

Th Dũng + C. Nương (YT) + C.Nguyên (PTBT) tham dự.

 

 

 

 14g00: Mời Tổng phụ trách đội, Phó tổng phụ trách đội dự họp giao ban tại Quận đoàn.

Th. Bảo tham dự.

 

 

 

GVCN gửi thư mời họp PH – Lần 1.

C. Đài + Th. Dũng kiểm tra.

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

C. Đài, Th.Dũng, Toàn bộ giáo viên.

14g00

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ tư

S: Khám sức khỏe cho HS lớp 4

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K4.

 

Hội trường

18/9

 

 

 

 

 

Chuẩn bị nội dung họp CMHS

BGH+ Ban ĐDCMHS

 

 

 

C: Khám sức khỏe cho HS lớp 4

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K4.

 

Hội trường

 

HS lớp trải nghiệm môn học Thí nghiệm khoa học vui.

GVCN sắp xếp thư tư theo lịch thông báo.

13g30-16g00

Tại nhà ăn cổng HBT.

 

Họp cha mẹ học sinh lớp 1,2,3.

GVCN lớp 1,2,3; (Tổ BV và Vp tổ chức giữ xe)

16g00

Tại lớp

Thứ năm

S: Khám sức khỏe cho HS lớp 3

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K3.

 

Hội trường

19/9

 

 

 

 

 

C: Khám sức khỏe cho HS lớp 3

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K3.

 

Hội trường

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Khám sức khỏe cho HS lớp 2

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K2.

 

Hội trường

20/9

 

 

 

 

 

C: Khám sức khỏe cho HS lớp 2

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K2.

 

Hội trường

 

Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm, lớp MG cập nhật thông tin học sinh, CBQL, GV, NV trên trang cơ sở dữ liệu toàn ngành (csdl.moet.gov.vn). 

Ghi chú: xem công văn hướng dẫn trên Cổng TTĐT, mục Thống kê - CNTT.

Th. Dũng + Th. Tĩnh kiểm tra và hoàn thành Báo cáo.

 

 

 

Họp cha mẹ học sinh lớp 4,5.

GVCN lớp 4,5; (Tổ BV và Vp tổ chức giữ xe)

16g00

Tại lớp

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

14g00

Sân trường

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

21/9

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

22/9

Thực hiện Chủ nhật xanh ( Lớp 5C)

Phục vụ trực chuẩn bị thêm dụng cụ và cùng thực hiện với HS.

7g00

Sân trường+Cổng trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 9 2019 08:59