Lịch công tác nội bộ tuần 6 In
Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 14:28

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 6

(Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 5 (từ 23/9 đến ngày27/9/2019) 22/9/2017).

 

 

 

23/9

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

Khám sức khỏe cho HS lớp 1 (Cả ngày)

 

 

 

Toàn thể CB, GV, NV và HS

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K1.

7g30

Sân trường

 

PHT nộp Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020.

C. Đài

 

 

 

PHT nộp Kế hoạch hoạt động Y tế học đường năm học 2019-2020.

Th. Dũng

 

 

 

Tổ chức Giải Vô địch Học sinh cấp trường. ( theo KH)

GV chuyên trách TDTT

 

 

 

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn

Th Hưng + Th. Bảo

 

 

 

Giao ban BTCB tại Hội trường UBND P8

BTCB

8g00

 

 

- Trường TH Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Văn Đang, Mê Linh, Trương Quyền cử người đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 nhận kế hoạch Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho trẻ tại các trường Tiểu học trên địa bàn Quận 3.

C. Liễu

 

Gặp Cô Khoa

 

C: Khám sức khỏe cho HS lớp 1

 

C. Nương (Y Tế) thông báo đến các lớp giờ khám K1.

 

Hội trường

 

- Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm, lớp MG cập nhật thông tin học sinh, CBQL, GV, NV; ngân sách nhà nước trên trang cơ sở dữ liệu toàn ngành (csdl.moet.gov.vn). Ghi chú: xem công văn hướng dẫn trên Cổng TTĐT, mục Thống kê - CNTT; ngày 01/10/2019 sau khi Bộ GD&ĐT điều chỉnh các trường gửi báo cáo lên cấp trên và in nộp về PGD.

T. Dũng + T.Tĩnh thực hiện.

 

 

 

 Các trường tiểu học cập nhật dữ liệu thông tin học sinh đầy đủ vào cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (c1.hcm.edu.vn) và đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT trước 27/9/2019.

T. Dũng + T.Tĩnh thực hiện.

 

 

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

C. Tâm

14g00

Tại Trường Phòng Giáo dục –Đào tạo

Thứ ba

S:

 

 

 

 

24/9

-          - Các bộ phận chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra KH đảm bảo ATTP trường học.                                               - Ban TTra ND thực hiện kiểm tra nội bộ. (Th. Dũng + BTTND thực hiện KT).

 

 

 

BGH+ Y tế+ Bộ phận bán trú (Cấp dưỡng+BM)+ Kế toán.

 

 

 

Họp với BM –CD

 

8g00

Hội trường

 

C: Gửi Thư mời Ban Đại diện CMHS họp chiều 25/9

C. Đài,+Th Dũng+ C. Liễu

 

 

 

Chuẩn bị các văn kiện tổ chức ĐH Đại biểu CMHS

HT + KToán và TB Đại diện CMHS

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

C. Đài, Th.Dũng, Toàn bộ giáo viên.

14g00

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ tư

S:

 

 

 

25/9

Chuẩn bị các văn kiện tổ chức ĐH Đại biểu CMHS

HT + KToán và TB Đại diện CMHS

 

 

 

Kính mời Hiệu trưởng các trường tiểu học tham dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng trường tiểu học thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực, quốc tế.

Thành phần tham dự theo thư mời.

8g00

Tại Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, số 905/4 đường Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Phú, TP.HCM

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. (30-35 vị tham dự )

HT, PHT, PHHS theo thư mời.

16g00

Phòng Họp

 

 

 

 

 

Thứ năm

S:

 

 

 

26/9

 

 

 

 

 

C: Gửi Thư mời Ban Đại diện CMHS các lớp tham dự Đại hội sáng 29/9/2019

C. Đài,+Th Dũng+ C. Liễu

 

 

 

Chuẩn bị các văn kiện tổ chức ĐH Đại biểu CMHS ngày (29/9/2019)

HT + TB Đại diện CMHS và Văn thư

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

27/9

ĐH Liên đội Năm học 2019 – 2020

BGH + TPT+ Đoàn viên + TTCM

8g00

Phòng giáo viên

 

Hạn chót các trường MN, TH, THCS (công lập) cập nhật dữ liệu nhân sự trên hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2019 - 2020 và gửi báo cáo về PGD.

T. Dũng + T.Tĩnh thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hạn chót các trường TH, THCS báo cáo về đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh theo công văn trên Cổng TTĐT.

T. Dũng + T.Tĩnh thực hiện.

 

 

 

Các bộ phận gửi báo cáo tháng và KH tháng 10/2019.

HT nhận.

 

 

 

Chuẩn bị CSVS tổ chức ĐH Đại biểu CMHS

Th Dũng + Th Tĩnh +Th Thắng+ tổ Phục vụ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

28/9

Tham dự Lễ Tuyên dương Tài năng Quận 3- Năm 2018

Thành phần theo thư mời.

7g30

Trung tâm BDCT Q3 số 39 TQThảo

Chủ nhật

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh Năm học 2019-2020.

CMHS theo thư mời, HT, PHT và thành viên HĐ trường (TT+TP các tổ)+TPT

8g00

 

29/9

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công. (Sắp xếp chỗ để xe PH tham gia đại hội) .

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 9 2019 12:09