Lịch công tác nội bộ tuần 9 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:06

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 9

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 8 (từ 14/10 đến ngày 20/10/2019) 22/9/2017).

 

 

 

14/10

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam” –Lần 7; Đợt 3 –năm 2019.

 

 

 

 

Toàn thể CB, GV, NV và HS.

Chi đội khối 4-5 tham dự thi trực tuyến.

7g30

Sân trường

 

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn

Th Hưng + Th. Bảo

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

C. Tâm

14g00

Tại Trường Phòng Giáo dục –Đào tạo

Thứ ba

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

 

15/10

Gửi báo cáo số lượng HS, số lớp 3 tham dự khảo sát về PGD&ĐT Q3.

Th Dũng+ Th Tĩnh thực hiện theo VB 698/GDĐT-TH ngày 20/9/2019.

 

 

 

C: Tập huấn đánh giá ngoài Đợt 57.

Th Dũng (PHT) tham dự.

14g00

Sở Giáo dục và Đào tạo TpHCM.

 

Mời TPT đội họp giao ban tại Quận đoàn 3.

Th Bảo tham dự .

14g00

 

 

Sinh hoạt chuyên môn.

C. Đài, Th.Dũng, Toàn bộ giáo viên.

14g00

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ tư

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

16/10

Ban TTND kiểm tra công tác Thu chi đầu năm học 2019-2020

Thành viên trong Ban TTND thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

S: Ban giám hiệu dự giờ thăm lớp giáo viên.

 

 

 

17/10

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

GVCN thông báo HS kế hoạch học ngày thứ sáu 18/10/2019:

Học sinh học một buổi ăn cơm bán trú rồi ra về lúc:

- Lớp 1, 2, 3: 11giờ30;       - Lớp 4, 5: 11giờ45.

GVCN + Tất cả HS.

 

 

 

Chuẩn bị CSVC Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2019-2020.

BGH+ Ban chấp hành CĐ + Phục vụ + Bảo vệ

15g30

Phòng Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

18/10

Học sinh học một buổi ăn cơm bán trú rồi ra về lúc:

- Lớp 1, 2, 3: 11 giờ 30;

- Lớp 4, 5     : 11 giờ 45.

BV+ VP tăng cường trực giờ về để đảm bảo ANTT.

 

 

 

 Mời tập thể Ban chỉ huy Liên đội khối tiểu học dự tập huấn lớp "Măng non sẵn sàng" tại Quận đoàn.

Thầy Bảo thông báo BCH Liên đội.

7g30

Tại Quận đoàn

 

GVCN thông báo lịch Kiểm tra giữa kỳ I năm học 2019-2020 cho HS.

GVCN lớp 4+5

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2019-2020

Đại biểu khách mời + Toàn thể CB-GV-NV tham dự. (có mặt lúc 13g30 để BTC điểm danh)

14g00

Phòng Hội trường

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

19/10

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

Phòng học các lớp

20/10

Thực hiện Chủ nhật xanh ( Lớp 5E)

Phục vụ trực chuẩn bị thêm dụng cụ và cùng thực hiện với HS.

7g00

Sân trường+Cổng trường

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:17