Lịch công tác nội bộ tuần 11 In
Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 13:05

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 11

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S: Thực hiện chương trình dạy học tuần 10 (từ 28/10 đến ngày 03/11/2019) 22/9/2017).

 

 

 

28/10

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

 

 

 

 

Toàn thể CB, GV, NV và HS.

 

 

7g30

 

 

Sân trường

 

 

Sao đỏ tiến hành trực - Đội nghi thức tập kèn

Th Hưng + Th.Bảo

 

 

 

Họp giao ban liên tịch

Các thành viên Liên tịch (hẹp) nhà trường.

10g30

Phòng họp

 

C: GVCN lớp 4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra GHKI.

 

 

 

 

Tham dự tuyên dương Dân vận khéo – năm 2019

Th Dũng + C.Đài và GV theo thư mời tham dự

13g30

HT UBND P8-Q3

 

Mời Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc dự họp.

HT tham dự.

14g00

Tại Trường TH Trương Quyền

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học, Trung học cơ sở họp giao ban.

C. Tâm

14g00

Tại Trường Phòng Giáo dục –Đào tạo

Thứ ba

S: Bồi dưỡng, câp nhật kiến thức năm 2019 cho CB Lãnh đạo, Quản lý.

PHT (T.Dũng ) tham dự

S (7g30);

C (13g30)

Trung tâm BDCT Quận 3.

29/10

Tham dự HKPĐ Học sinh cấp Quận. (theo KH) – Môn Bơi lội

GV chuyên trách TDTT

7g00

Hồ bơi Kỳ Đồng

 

Kiểm tra Giữa HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 4-5)- Môn Tiếng Việt (KT tại lớp).

BGH+ GVCN lớp 4-5 (có mặt tại Hội đồng lúc 7g00)

7g15

Phòng Hội trường

 

Đội tuyển bóng chuyền luyện tập.

GV nam trong đội bóng chuyền tham gia.

11g00

Sân trường

 

C:

 

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn. Hướng dẫn GV đăng ký thi GVCN Giỏi –Cấp Quận.

C. Đài, Th.Dũng, Toàn bộ giáo viên.

14g00

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th. Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ tư

S: Bồi dưỡng, câp nhật kiến thức năm 2019 cho CB Lãnh đạo, Quản lý.

HT tham dự

S (7g30);

   C (13g30)

Trung tâm BDCT Quận 3.

30/10

Kiểm tra Giữa HK I – NH 2019-2020 (HS Lớp 4-5)- Môn Toán (KT tại lớp).

BGH+ GVCN lớp 4-5 (có mặt tại Hội đồng lúc 7g00)

7g15

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

GVCN chấm bài Kiểm tra Giữa HK I – NH 2019-2020 (HS Lớp 4-5).

GVCN lớp 4-5

 

Tại Phòng Hội đồng

Thứ năm

S: Bồi dưỡng, câp nhật kiến thức năm 2019 cho CB Lãnh đạo, Quản lý.

PHT (T.Dũng) tham dự

S (7g30);

C (13g30)

Trung tâm BDCT Quận 3.

31/10

Đội tuyển bóng chuyền luyện tập.

GV nam trong đội bóng chuyền tham gia.

11g00

Sân trường

 

C:

 

 

 

 

Họp Chi bộ

Toàn thể ĐV

14g00

Phòng truyền thống

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th.Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Bồi dưỡng, câp nhật kiến thức năm 2019 cho CB Lãnh đạo, Quản lý.

HT tham dự

S (7g30);

   C (13g30)

Trung tâm BDCT Quận 3.

01/11

Thầy Hà Trung Thành với học sinh toàn trường về “Văn hóa ứng xử của học sinh tiểu học”.

 

 

Toàn thể CB, GV, NV và HS.

 

         7g30

 

Sân trường

 

 

C:

 

 

 

 

Họp Hội đồng nhà trường.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

17g15

Hội trường

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

02/11

Đội tuyển bóng chuyền GV thi đấu giải Quận .

Mời CĐV tham gia cổ vũ.

8g00

Sân trường NTS

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

Phòng học các lớp

03/11

Thực hiện Chủ nhật xanh (Lớp 5H)

Phục vụ trực chuẩn bị thêm dụng cụ và cùng thực hiện với HS.

7g00

Sân trường+Cổng trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 07:45