Lịch công tác nội bộ tuần 13 In
Thứ hai, 11 Tháng 11 2019 12:18

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 13

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

11/11

Thực hiện chương trình dạy học tuần 12 (từ 11/11 đến ngày 15/11/2019).

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần; Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

- “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

 

7g00

Sân trường

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị Sân khấu trong hội trường (Âm thanh) –Hội diễn Văn nghệ.

Thành viên BTC+T.Thắng +T.Bảo + T.Hưng+ T.Sáng

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

Hội thi Văn nghệ - Chào mừng ngày NGVN; Khối 1-2-3-4-5 ( Thi nhạc cụ).

 

Thành viên BTC+ Ban giáo khảo

13g30

Hội trường

 

Thầy cô GVCN ôn tập chuẩn bị tham gia dự thi Phần 1- Hội thi GVCN Giỏi.

Quý thầy cô tham dự hội thi. (Ôn tập trên máy tính).

 

 

 

14g00: Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học họp giao ban.

C. Tâm

 

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

 

- Các trường tiểu học kiểm tra dữ liệu cổng c1 và chuyển dữ liệu sang CSDL của Bộ gấp.

Th. Tĩnh + Th Dũng kiểm tra Cổng C1

 

 

Thứ ba

S: Ban giám hiệu tham gia BGK chấm Hội thi Giáo viên Giỏi ( Cấp Quận).

 

 

 

12/11

 Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học Lương Định Của về Vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học tích cực trong việc tổ chức các hoạt động dạy học.

HT tham dự trong đoàn KT.

 7g00

 

 

Thầy cô GVCN ôn tập chuẩn bị tham gia dự thi Phần 1- Hội thi GVCN Giỏi.

Quý thầy cô tham dự hội thi. (Ôn tập trên máy tính)

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hội thi Văn nghệ - Chào mừng ngày NGVN; Khối 1-2-3

Thành viên BTC+ Ban giáo khảo

13g30

Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S: Ban giám hiệu tham gia BGK chấm Hội thi Giáo viên Giỏi ( Cấp Quận).

 

 

 

13/11

Thầy cô GVCN ôn tập chuẩn bị tham gia dự thi Phần 1- Hội thi GVCN Giỏi.

Quý thầy cô tham dự hội thi. (Ôn tập trên máy tính).

 

 

 

C:

 

 

 

 

Hội thi Văn nghệ - Chào mừng ngày NGVN ; Khối 4-5

Thành viên BTC+ Ban giáo khảo

13g30

Hội trường

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S:

 

 

 

14/11

Thầy cô GVCN ôn tập chuẩn bị tham gia dự thi Phần 1- Hội thi GVCN Giỏi.

Quý thầy cô tham dự hội thi. (Ôn tập trên máy tính).

 

 

 

C:

 

 

 

 

Tổng vệ sinh sân trường

Nhân viên Phục vụ (9NV)và BV (Sử dụng vòi chữa cháy).

14g00

Khu vực sân trước Hội trường + Phòng Tin học.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th.Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S:

 

 

 

15/11

Gửi thư mời thầy cô GV hưu + Đại biểu dự Lễ 20/11.

Th. Dũng+ Th Thanh (CĐ) + C.Liễu thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Thành phần theo thư mời.

14g00

Tại Trường THCS Hai Bà Trưng

 

Tổng vệ sinh sân trường

Nhân viên Phục vụ (9NV) và BV (Sử dụng vòi chữa cháy).

14g00

Khu vực sân trước Sân khấu + Sân bóng chuyền.

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

16/11

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

17/11

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 11 2019 11:01