Lịch công tác nội bộ tuần 16 In
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 11:55

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 16

(Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

02/12

Thực hiện chương trình dạy học tuần 15 (từ 02/12   đến ngày 06/12/2019).

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần; Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

 

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh

 

7g00

Sân trường

 

Tập Văn nghệ

Đội VN

 

Hội trường

 

Họp giao ban liên tịch

Các thành viên Liên tịch (hẹp) nhà trường.

10g30

Phòng họp

 

C: Mời GVCN+GVCT và nhân viên đăng ký mail công vụ tại phòng TH.

 

 

14g00

Phòng vi tính

 

Phân công GV+BM tham gia học tập ngoại khóa với HS K4-5

 

 

 

 

- Kính mời HT trường TH Kỳ Đồng, Thầy HT trường TH Nguyễn Thanh Tuyền, HT trường TH Phan Đình Phùng, HT trường TH Nguyễn Việt Hồng.

 

16g00

Dự họp tại PGD chuẩn bị cho công tác triển khai CTGDPT 2018.

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục tham gia đoàn KT công tác PC

C. Tâm

14g00

Tại Phòng Giáo dục –Đào tạo

Thứ ba

S: Tập Văn nghệ; Thầy Dũng tham gia ĐGN tại Cần Giờ.

Đội Văn nghệ

11g-12g30

Hội trường + Phòng truyển thống

03/12

HS khối 4+5 học tập ngoại khoá.

GVCN lớp 4+5

7g00

Khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục tham gia đoàn KT công tác PC.

C. Tâm

 

 

 

C:

 

 

 

 

- Kính mời giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Thành phố dự họp huẩn bị cho Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp Thành phố.

6 thầy cô tham dự thi GVG cấp TP dự họp.

14g00

Tại trường TH Nguyễn Thi số 448/6 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S: Tập Văn nghệ; Thầy Dũng tham gia ĐGN tại Cần Giờ.

Đội Văn nghệ

11g-12g30

Hội trường + Phòng truyển thống

04/12

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục tham gia đoàn KT công tác PC.

C. Tâm

 

 

 

- Kính mời BGK chấm hồ sơ, sáng kiến giáo viên dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học tại trường TH Trần Quang Diệu (theo danh sách cả ngày).

C. Đài tham dự

7g30

Tại trường TH Trần Quang Diệu (theo danh sách cả ngày).

 

C:

 

 

 

 

- Kính mời thành viên Hội đồng chuyên môn, môn Lịch sử - Địa lý cấp Tiểu học tập huấn triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong CTGDPT cấp Tiểu học 2018.

 

8g00

Tại trường TH Lê Văn Tám, số S15 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S: Tập Văn nghệ

Đội Văn nghệ

11g-12g30

Hội trường + Phòng truyển thống

05/12

Tổ chức sự kiện ôn tập giao lưu tiếng Anh.

HS toàn trường cùng tham dự,

7g30-8g40

Sân trường

 

- Kính mời thành viên Hội đồng chuyên môn, môn Toán cấp Tiểu học tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ” cấp Tiểu học 2018.

 

8g00

Tại trường TH Rạch Ông, số 284 đường Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8.

 

Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục tham gia đoàn KT công tác PC.

C. Tâm

 

 

 

C:

 

 

 

 

- Kính mời giáo viên dự thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học dự họp tại trường TH Nguyễn Thái Sơn số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, chuẩn bị cho phần thi Kể chuyện + Ứng xử tình huống.

17 thầy cô trường NTS tham dự

14g00

Trường TH Nguyễn Thái Sơn

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th.Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Tập Văn nghệ

Đội Văn nghệ

11g-12g30

Hội trường + Phòng truyển thống

06/12

GV thông báo lịch Kiểm tra HKI- NH 2019-2020 cho HS.

GVCN thực hiện.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Họp Hội đồng nhà trường.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. (Đề nghị tham dự đúng giờ- UBKT Quận cùng tham dự) .

16g30

Hội trường

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

07/12

 

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

08/12

Thực hiện Chủ nhật xanh (Lớp 5L).

Phục vụ trực chuẩn bị thêm dụng cụ và cùng thực hiện với HS.

7g00

Sân trường+Cổng trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 12 2019 07:07