Lịch công tác nội bộ tuần 17 In
Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 12:14

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 17

(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm (Đ)

Thứ hai

S:

 

 

 

09/12

Thực hiện chương trình dạy học tuần 16 (từ 09/12 đến ngày 13/12/2019).

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần; Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

 

7g00

Sân trường

 

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 2)- Môn TA tích hợp (Viết).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

C: Tập Văn nghệ

 

 

 

 

 

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 1-4)- Môn TA tích hợp (Viết).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Họp CB – Phân tích chất lượng Chi bộ và Đảng viên. (Các Đ/c có mặt lúc 13g20).

Tất cả các đảng viên tham dự.

13g30-17g00

Hội trường

 

Họp chuẩn bị công tác triển khai Chương trình GDPT 2018.

Phó hiệu trưởng tham dự.

14g00

Tại trường TH Lương Định Của

 

14g00: Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học họp giao ban.

C. Tâm

 

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

 

Họp chuẩn bị chấm, phần KC-UXTH hội thi GVCN lớp giỏi.

5 Giám khảo chấm tham dự.

15g30

Tại trường TH Lương Định Của

 

 

 

 

 

Thứ ba

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

10/12

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 4+5)- TA tích hợp: Môn Viết 5+ Khoa học 4.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

17GV tham dự Hội thi GVCN lớp giỏi Phần 3– Thi kể chuyện + Ứng xử tình huống sư phạm.

Theo thứ tự đã bắt thăm; Tổ CM cử người hỗ trợ và cổ vũ.

S: 8g00-

C: 14g00-

Tại trường TH Lương Định Của

 

Hạn chót bổ sung hồ sơ Sáng kiến GVCNG - GVG.

Giáo viên tham dự hội thi GVCNG-GVG thực hiện

Trước 15g

Phòng GD&ĐT Q3 nhận.

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 1-3)- TA tích hợp: Ngữ âm 1+ Viết 3

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Họp CB – Phân tích chất lượng Chi bộ và Đảng viên. (Các Đ/c có mặt lúc 13g20)

Tất cả các đảng viên tham dự.

13g30-17g00

Hội trường

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

11/12

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 3+4)- Môn TA tích hợp (Nói).

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

9g20-10g40

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

17GV tham dự Hội thi GVCN lớp giỏi Phần 3– Thi kể chuyện + Ứng xử tình huống sư phạm.

Theo thứ tự đã bắt thăm; Tổ CM cử người hỗ trợ và cổ vũ.

S: 8g00-

C: 14g00-

Tại trường TH Lương Định Của

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 1-5)- TA tích hợp: Ngữ âm 1+ Khoa học 5.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Hạn chót gửi file+văn bản tham dự bài viết tham luận hội thao “Giáo dục thông minh ở thành phố Hồ Chí Minh”.

BGH và GV cốt cán của nhà trường thực hiện. ( Th. Dũng tập hợp)

 

Phòng GD&ĐT Q3 nhận.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

12/12

17GV tham dự Hội thi GVCN lớp giỏi Phần 3– Thi kể chuyện + Ứng xử tình huống sư phạm.

Theo thứ tự đã bắt thăm; Tổ CM cử người hỗ trợ và cổ vũ.

S: 8g00-

C: 14g00-

Tại trường TH Lương Định Của

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th.Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

13/12

17GV tham dự Hội thi GVCN lớp giỏi Phần 3– Thi kể chuyện + Ứng xử tình huống sư phạm.

Theo thứ tự đã bắt thăm; Tổ CM cử người hỗ trợ và cổ vũ.

S: 8g00-

C: 14g00-

Tại trường TH Lương Định Của

 

GVCN lớp 1-2-3-4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra HKI.

GVCN và GV chuyên trách TA.

 

 

 

C:

 

 

 

 

Kiểm tra HK I –NH 2019-2020 (HS Lớp 5)- TA tích hợp: Môn Nói 5.

GV giảng dạy CT Tích hợp tổ chức (theo lịch Kiểm tra).

13g30-14g50

KT tại lớp+phòng học chức năng.

 

Chuẩn bị CSVC hỗ trợ SGD tổ chức thi CC Cambridge.

T. Dũng ( Bao quát) + 9 Chị Phục vụ

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

14/12

Thi CC Cambridge tháng 12

Đại diện BGH+ Phục vụ + Bảo vệ (theo phân công).

Sáng –Chiều

 

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

15/12

Thi CC Cambridge tháng 12

Đại diện BGH+ Phục vụ + Bảo vệ (theo phân công).

Sáng –Chiều

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 12 2019 11:09