Lịch công tác nội bộ tuần 19 (có điều chỉnh và bổ sung) In
Thứ hai, 23 Tháng 12 2019 11:49

 

 

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ TUẦN 19

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

Ngày

Nội dung công tác

 

Thành phần

 

Thời gian

Địa điểm(Đ)

Thứ hai

S:  Các trường tiểu học tiến hành kiểm tra HKI theo kế hoạch.

 

 

 

23/12

Thực hiện chương trình dạy học tuần 18 (từ 23/12 đến ngày 27/12/2019).

 

 

 

 

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần; Tổ chức hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”.

 

Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

 

7g00

Sân trường

 

Họp BCH đảng bộ P8 mở rộng .

BTCB tham dự

8g00

HT UBND P8-Q3

 

- Các trường MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc xác nhận số lượng học sinh tham gia Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018 – 2019 (theo mẫu trên cổng TTĐT). Hạn chót, sáng thứ Hai, 23/12/2019 nộp về PGD (T. Trang, mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Th. Tĩnh + Th Vũ xem và thực hiện xác nhân số lượng HS tham gia.

 

 

 

C: Tập Văn nghệ

 

 

 

 

 

GVCN lớp 1-2-3-4-5 nhắc nhở HS đi học đúng giờ để tham dự KTra HKI. (Lưu ý HS học 2b/ngày về buổi trưa, phải có mặt đúng giờ buổi chiều để tham dự kiểm tra).

GVCN và GV chuyên trách TA thực hiện.

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK I – NH 2019-2020 (HS Lớp 4-5)- Môn Sử + Địa (KT tại lớp).

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, GVCN lớp 1,2,3,4, 5

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

14g00: Kính mời giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục các trường Tiểu học họp giao ban.

C. Tâm

 

Tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

 

GVCN lớp 1+2+3 chấm bài KT chấm thẩm định 10% bài KT và thống kê.

GVCN lớp 4+5 chấm bài KT chấm thẩm định 10% bài KT và thống kê.

 

 

14g15

Phòng Hội trường+Phòng chức năng.

 

15g00: Họp BGK chấm sáng kiến + BGK chấm KC-UXTH.

HT tham dự.

 

Tại PGD

 

 

 

 

 

Thứ ba

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

24/12

Dự giờ tiết Đạo đức ( tiết 2) Lớp 1D

BGH tham dự.

9g15

Phòng học lớp 1D

 

C: 15g   Tổ chức sân chơi Noel 2019

 

 

 

 

14g00: Họp 20 GV cốt cán + 03 CBQL đã tập huấn của Bộ để chuẩn bị công tác triển khai CTGDPT 2018.

HT+ Cô Uyên Thanh + Th Hiệp tham dự .

 

 Tại trường TH Phan Văn Hân

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ tư

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

25/12

Họp KH làm việc với GV tham gia tập huấn CT GDPT 2018.

Cô Nguyên Thanh tham dự

8g00

Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1.

 

C:

 

 

 

 

GVCN lớp 4+5 chấm bài KT của học sinh. (lúc 14g00)

 

 

Phòng Truyền thống +Phòng chức năng.

 

- Bồi dưỡng giáo viên dự thi GVG Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020.

6 thầy cô cùng tham dự.

14g00

Tại Trường TH Lương Định Của.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống (Chuẩn bị thi cấp Quận).

Th. Bảo + Đoàn viên trong Chi đoàn hỗ trợ.

14g00

Sân trường

Thứ năm

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

26/12

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2019-2020: - (HS Lớp 4)- Môn TATC + TAĐề án (N+Đ+V) (tại lớp).

                                                                  

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, + GV tiếng Anh + BM lớp 4 hỗ trợ

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

Dự giờ tiết Đạo đức ( tiết 2) Lớp 1D

Cô Lãm Thúy + Thầy cô biên soạn CT tham dự.

9g15

Phòng học lớp 1D

 

C:

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2019-2020: - (HS Lớp 5)- Môn TATC + TAĐề án (N+Đ+V) (tại lớp).

                                                                  

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, + GV tiếng Anh + BM lớp 5 hỗ trợ

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

- Hạn chót các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo nộp dự kiến tuyển sinh năm 2020-2021 (xem mẫu trên cổng TTĐT, mục Thống kê - CNTT) qua mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BGH thực hiện.

 

 

 

- Bồi dưỡng giáo viên dự thi GVG Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020.

6 thầy cô cùng tham dự.

14g00

Tại Trường TH Phan Đình Phùng

 

GVCN lớp 1+4+5 chấm bài KT của học sinh.+ Chấm thẩm định 10% bài KT và thống kê.

 

14g00

Phòng Truyền thống +Phòng chức năng.

 

Đội nghi thức tập kèn + Trống

Th.Bảo

13g30- 15g00

Sân trường

Thứ sáu

S: Tập Văn nghệ

 

 

 

27/12

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2019-2020: - (HS Lớp 2)- Môn TATC + TAĐề án (N+Đ+V) (tại lớp).

                                                                  

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, + GV tiếng Anh + BM lớp 2 hỗ trợ

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 7g00.

 

7g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

C:

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra HK I –NH 2019-2020: - (HS Lớp 3)- Môn TATC + TAĐề án (N+Đ+V) (tại lớp).

                                                                  

Ban lãnh đạo HĐ Kiểm tra HKI-NH 2019-2020

C. Đài, Th. Dũng, + GV tiếng Anh + BM lớp 3 hỗ trợ

* Các Th/ viên HĐ KT có mặt lúc 13g00.

 

13g30

(Bắt đầu tính giờ làm bài)

Phòng Hội trường

 

GV Tiếng Anh chấm bài lớp 4+5.

 

 

15g00

Phòng Truyền thống +Phòng chức năng.

 

- Các trường tiểu học gửi đề kiểm tra HKI các môn (file + văn bản) về PGD.

C. Đài + T. Dũng thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

 

 

 

28/12

GV Tiếng Anh chấm bài lớp 2+3.

 

 

 

8g00

Phòng Hội trường+Phòng chức năng.

Chủ nhật

Bảo vệ + Phục vụ trực theo phân công.

 

 

 

 

29/12

Thực hiện Chủ nhật xanh (Lớp 5N).

Phục vụ trực chuẩn bị thêm dụng cụ và cùng thực hiện với HS.

7g00

Sân trường + Cổng trường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 12:53