Nội dung học tập tuần


Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 23 (2020-2021) In
Thứ bảy, 20 Tháng 2 2021 17:05
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học
         Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 505/UBND-VX, (xem tại đây) ngày 14 tháng 02 năm xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:04
 
Năm học 2020-2021-Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 22 In
Thứ ba, 02 Tháng 2 2021 21:10
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học
         Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 68/GDĐT, ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 08:36
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 28 In
Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 16:05
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 11:51
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 27 In
Thứ bảy, 02 Tháng 5 2020 10:04
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 16:38
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 26 In
Thứ bảy, 25 Tháng 4 2020 16:31
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 29 Tháng 4 2020 09:56
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 35