Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 32 In
Thứ bảy, 15 Tháng 4 2017 06:58
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 32 – từ 17/4 đến 21/4/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Hồ Gươm Tập viết Tô chữ hoa S,T Chính tả Hồ Gươm Tập đọc Lũy tre ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 18:25
 
Nội dung học tập tuần 31 In
Thứ bảy, 08 Tháng 4 2017 06:52
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 31 – từ 10/4 đến 14/4/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Ngưỡng cửa Tập viết Tô chữ hoa Q, R Chính tả Ngưỡng cửa Tập đọc Kể cho bé nghe Chính tả Kể cho bé nghe ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 13:22
 
Nội dung học tập tuần 30 In
Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 07:17
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 30 – từ 03/4 đến 07/4/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Chuyện ở lớp Tập viết Tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P Chính tả Chuyện ở lớp Tập đọc Mèo con đi học Chính tả Mèo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 12:29
 
Nội dung học tập tuần 29 In
Thứ bảy, 25 Tháng 3 2017 06:59
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 29 – từ 27/3 đến 31/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Đầm sen Tập viết Tô chữ hoa L, M, N Chính tả Hoa sen Tập đọc Mời vào Chính tả Mời vào Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 15:42
 
Nội dung học tập tuần 28 In
Thứ bảy, 18 Tháng 3 2017 07:10
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 28 – từ 20/3 đến 24/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Ngôi nhà Tập viết Tô chữ hoa H, I, K Chính tả Ngôi nhà Tập đọc Quà của bố Chính tả Quà của bố ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 11:15
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 31