Nội dung học tập tuần


Về phiếu ôn tập các môn học (lần 6) In
Thứ hai, 23 Tháng 3 2020 16:45
  THÔNG BÁO   Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp   (Lần 6)
  Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 888/UBND-VX ngày 13 tháng 3 năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 09:53
 
Về phiếu ôn tập các môn học (lần 5) In
Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 17:33
  THÔNG BÁO Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp (Lần 5)              Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 888/UBND-VX ngày 13 tháng 3 năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 3 2020 06:47
 
Về phiếu ôn tập các môn học (lần 4) In
Thứ tư, 11 Tháng 3 2020 09:21
  THÔNG BÁO Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp (Lần 4)   Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 3 2020 08:55
 
Về phiếu ôn tập các môn học (lần 3) In
Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 22:48
  THÔNG BÁO Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp (Lần 3)   Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 708/UBND-VX ngày 29 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 09:26
 
Về phiếu ôn tập các môn học (lần 2) In
Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 09:26
  THÔNG BÁO Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp (Lần 2)   Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020 08:08
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 3 trong tổng số 35