Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 22 In
Chủ nhật, 05 Tháng 2 2017 08:24
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 22 – từ 06/02 đến 10/02/2017) TIẾNG VIỆT Bài 90 : Ôn tập Bài 91 : oa - oe Bài 92 : oai - oay Bài 93 : oan - oăn Bài 94 : xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 06:59
 
Nội dung học tập tuần 21 In
Thứ bảy, 14 Tháng 1 2017 09:13
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 21 – từ 16/01 đến 20/01/2017) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 86 : ôp – ơp Học vần Bài 87 : ep – êp Học vần Bài 88 : ip - up Học vần Bài 89 : iêp - ươp Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 1 2017 14:13
 
Nội dung học tập tuần 20 In
Thứ bảy, 07 Tháng 1 2017 07:09
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 20 – từ 09/01 đến 13/01/2017) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 81 : ach Học vần Bài 82 : ich - êch Học vần Bài 83 : Ôn tập Học vần Bài 84 : op - ap Học vần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 1 2017 15:33
 
Nội dung học tập tuần 19 In
Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 06:50
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 19 – từ 02/01 đến 06/01/2017) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 77 : ăc - âc Học vần Bài 78 : uc – ưc Học vần Bài 79 : ôc – uôc Học vần Bài 80 : iêc - ươc Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 08:57
 
Lịch hoạt động tuần 18A (từ 26/12 - 30/12/2016) In
Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 08:46
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18A ( từ 26/12/2016 đến 30/12/2016)   Khối Thứ hai 26/12 Thứ ba 27/12 Thứ tư 28/12 Thứ năm 29/12 Thứ sáu 30/12 Một Học bình thường Học bình thường Nghỉ Học bình thường Học bình thường Hai Học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 12 2016 11:12
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 3 trong tổng số 31