Nội dung học tập tuần


Về phiếu ôn tập các môn học In
Thứ ba, 18 Tháng 2 2020 16:25
  THÔNG BÁO Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp
  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 2 2020 09:03
 
Nội dung học tập tuần 22 (từ 17/02 đến 21/02/2020) In
Thứ ba, 18 Tháng 2 2020 16:20
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 22 – từ 17/02 đến 21/02/2020) TIẾNG VIỆT Bài 90 : Ôn tập Bài 91 : oa - oe Bài 92 : oai - oay Bài 93 : oan - oăn Bài 94 : oang - oăng   TOÁN Giải xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 2 2020 09:04
 
Nội dung học tập tuần 32 In
Thứ bảy, 15 Tháng 4 2017 06:58
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 32 – từ 17/4 đến 21/4/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Hồ Gươm Tập viết Tô chữ hoa S,T Chính tả Hồ Gươm Tập đọc Lũy tre Chính tả Lũy tre Tập đọc Sau xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 18:25
 
Nội dung học tập tuần 31 In
Thứ bảy, 08 Tháng 4 2017 06:52
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 31 – từ 10/4 đến 14/4/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Ngưỡng cửa Tập viết Tô chữ hoa Q, R Chính tả Ngưỡng cửa Tập đọc Kể cho bé nghe Chính tả Kể cho bé nghe ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 13:22
 
Nội dung học tập tuần 30 In
Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 07:17
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 30 – từ 03/4 đến 07/4/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Chuyện ở lớp Tập viết Tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P Chính tả Chuyện ở lớp Tập đọc Mèo con đi học Chính tả Mèo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 12:29
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 35