Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 18 In
Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016 07:19
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 18 – từ 19/12 đến 23/12/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 73 : it - iêt Học vần Bài 74 : uôt - ươt Học vần Bài 75 : Ôn tập Học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 09:46
 
Nội dung học tập tuần 17 In
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2016 07:01
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 17 – từ 12/12 đến 16/12/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 69 : ăt - ât Học vần Bài 70 : ôt - ơt Học vần Bài 71 : et - êt Học vần Bài 72 : ut - ưt Tập viết xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 12 2016 18:12
 
Nội dung học tập tuần 16 In
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2016 08:52
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 16 – từ 05/12 đến 09/12/2016) TIẾNG VIỆT Bài 64 : im - um  Bài 65 : iêm - yêm Bài 66 : uôm - ươm  Bài 67 : Ôn tập  Bài 68 : ot - at   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 13:36
 
Nội dung học tập tuần 15 In
Thứ bảy, 26 Tháng 11 2016 06:54
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 15 – từ 28/11 đến 02/12/2016) TIẾNG VIỆT Bài 60 : om - am  Bài 61 : ăm - âm Bài 62 : ôm - ơm  Bài 63 : em - êm  Nhà trường , buôn làng , ... Đỏ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 12:22
 
Nội dung học tập tuần 14 In
Thứ bảy, 19 Tháng 11 2016 07:10
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 14 – từ 21/11 đến 25/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 55 : eng – iêng  Bài 56 : uông – ương Bài 57 : ang – anh  Bài 58 : inh – ênh  Bài 59 : Ôn tập   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 11:04
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 31