Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 18 (từ 19/12/2011 đến 23/12/2011) In
Thứ bảy, 17 Tháng 12 2011 08:11
KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 18 – từ 19/12 đến 23/12/2011) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 73 : it - iêt Học vần Bài 74 : uôt - ươt Học vần Bài 75 : Ôn tập Học xem thêm...
 
Nội dung học tập tuần 17 (từ 12/12/2011 đến 16/12/2011) In
Thứ hai, 12 Tháng 12 2011 12:12
KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 17 – từ 12/12 đến 16/12/2011) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 69 : ăt - ât Học vần Bài 70 : ôt - ơt Học vần Bài 71 : et - êt Học vần Bài 72 : ut - ưt Tập viết xem thêm...
 
Nội dung học tập tuần 16 (từ 05/12/2011 đến 09/12/2011) In
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2011 09:13
KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 16 – từ 05/12 đến 09/12/2011) TIẾNG VIỆT Bài 64 : im - um   Bài 65 : iêm - yêm Bài 66 : uôm - ươm   Bài 67 : Ôn tập   Bài 68 : ot - at TOÁN Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 10:11
 
Nội dung học tập tuần 15 (từ 28/11/2011 đến 02/12/2011) In
Thứ hai, 28 Tháng 11 2011 07:41
KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 15 – từ 28/11 đến 2/12/2011) TIẾNG VIỆT Bài 60 : om - am   Bài 61 : ăm - âm Bài 62 : ôm - ơm   Bài 63 : em - êm   Nhà trường , buôn làng , ... Đỏ thắm , mầm xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 10:11
 
Nội dung học tập tuần 14 (từ 21/11/2011 đến 25/11/2011) In
Thứ hai, 21 Tháng 11 2011 12:31


Tải về máy: download
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 12 2011 10:10
 
« Bắt đầuLùi31Tiếp theoCuối »

Trang 31 trong tổng số 31