Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 29 In
Thứ bảy, 25 Tháng 3 2017 06:59
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 29 – từ 27/3 đến 31/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Đầm sen Tập viết Tô chữ hoa L, M, N Chính tả Hoa sen Tập đọc Mời xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 15:42
 
Nội dung học tập tuần 28 In
Thứ bảy, 18 Tháng 3 2017 07:10
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 28 – từ 20/3 đến 24/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Ngôi nhà Tập viết Tô chữ hoa H, I, K Chính tả Ngôi nhà Tập đọc Quà của bố Chính tả Quà của bố ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 11:15
 
Nội dung học tập tuần 27 In
Thứ bảy, 11 Tháng 3 2017 07:11
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 27 – từ 13/3 đến 17/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Bàn tay mẹ Tập viết Tô chữ hoa C, D, Đ Chính tả Bàn tay mẹ Tập đọc Cái Bống Chính tả Cái Bống ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 13 Tháng 3 2017 17:48
 
Nội dung học tập tuần 26 In
Thứ bảy, 04 Tháng 3 2017 07:04
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 26 – từ 06/3 đến 10/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Bàn tay mẹ Tập viết Tô chữ hoa C, D, Đ Chính tả Bàn tay mẹ Tập đọc Cái Bống Chính tả Cái Bống ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 17:30
 
Nội dung học tập tuần 25 In
Thứ bảy, 25 Tháng 2 2017 06:52
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 25 – từ 27/02 đến 03/3/2017) TIẾNG VIỆT Tập đọc Trường em Tập viết Tô chữ hoa A, Ă, Â,B Chính tả Trường em Tập đọc Tặng cháu Chính tả Tặng cháu ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 18:27
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 35