Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 13 In
Thứ bảy, 12 Tháng 11 2016 06:49
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 13 – từ 14/11 đến 18/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 51 : Ôn tập Bài 52 : ong – ông Bài 53 : ăng – âng Bài 54 : ung – ưng Nền xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 11:49
 
Nội dung học tập tuần 12 In
Thứ bảy, 05 Tháng 11 2016 06:48
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 12 – từ 07/11 đến 11/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 46 : Ôn - Ôn Bài 47 : en - ên Bài 48 : in - un Bài 49 : iên - yên Bài 50 : uôn - ươn   TOÁN Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 14:59
 
Nội dung học tập tuần 11 In
Thứ bảy, 29 Tháng 10 2016 06:46
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 11 – từ 31/10 đến 04/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 42 : ưu - ươu Bài 43 : Ôn tập Bài 44 : on - an Bài 45 : ân – ă – ăn _ Cái kéo , trái đào , sáo sậu … _ Chú cừu, rau xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 16:34
 
Nội dung học tập tuần 10 In
Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 07:09
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 10 – từ 24/10 đến 28/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 39 : au - âu Bài 40 : iu - êu Ôn tập giữa kì 1 Kiểm tra địmh kì giữa kì 1 Bài 41 : iêu – yêu   TOÁN Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 12:59
 
Nội dung học tập tuần 9 In
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2016 08:09
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 9 – từ 17/10 đến 21/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 35 : ưôi - ươi Bài 36 : ay – â - ây Bài 37 : ôn tập Bài 38 : eo - ao Xưa kia – mùa dưa – ngà voi…    ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 06:55
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 31