Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 24 In
Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 06:59
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 24 – từ 20/02 đến 24/02/2017) TIẾNG VIỆT Bài 100 : uân - uyên Bài 101 : uât - uyêt Bài 102 : uynh - uych Bài 103 : Ôn tập Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 16:34
 
Nội dung học tập tuần 23 In
Thứ bảy, 11 Tháng 2 2017 07:12
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 23 – từ 13/02 đến 17/02/2017) TIẾNG VIỆT Bài 95 : oanh - oach Bài 96 : oat - oăt Bài 97 : Ôn tập Bài 98 : uê - uy Bài 99 : ươ - uya   TOÁN Vẽ đoạn xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 2 2017 06:50
 
Nội dung học tập tuần 22 In
Chủ nhật, 05 Tháng 2 2017 08:24
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 22 – từ 06/02 đến 10/02/2017) TIẾNG VIỆT Bài 90 : Ôn tập Bài 91 : oa - oe Bài 92 : oai - oay Bài 93 : oan - oăn Bài 94 : oang - oăng   TOÁN Giải xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 06:59
 
Nội dung học tập tuần 21 In
Thứ bảy, 14 Tháng 1 2017 09:13
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 21 – từ 16/01 đến 20/01/2017) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 86 : ôp – ơp Học vần Bài 87 : ep – êp Học vần Bài 88 : ip - up Học vần Bài 89 : iêp - ươp Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 1 2017 14:13
 
Nội dung học tập tuần 20 In
Thứ bảy, 07 Tháng 1 2017 07:09
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 20 – từ 09/01 đến 13/01/2017) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 81 : ach Học vần Bài 82 : ich - êch Học vần Bài 83 : Ôn tập Học vần Bài 84 : op - ap Học vần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 1 2017 15:33
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 6 trong tổng số 35