Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 8 In
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 16:11
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 8 – từ 10/10 đến 14/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 30 : ua - ưa Bài 31 :Ôn tập Bài 32 : oi - ai Bài 33 : ôi - ơi Bài 34 : ui – xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 12:57
 
Nội dung học tập tuần 7 In
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 16:58
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 7 – từ 03/10 đến 07/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 27 : Ôn tập Ôn tập : Âm và chữ ghi âm Bài 28 : Chữ thường – Chữ hoa Bài 29 : ia Tập viết : Cử tạ , thở xẻ, chữ số Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 18:46
 
Nội dung học tập tuần 6 In
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 16:14
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 6 – từ 26/9 đến 30/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 22 : ph - nh Bài 23 : g - gh Bài 24 : q –qu - gi Bài 25 : ng - ngh Bài 26: y - tr   TOÁN Số 10 Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 16:42
 
Nội dung học tập tuần 5 In
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 12:25
KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 5 – từ 19/9 đến 23/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 17 : u - ư Bài 18 : x - ch Bài 19 : s - r Bài 20 : k - kh Bài 21: Ôn tập TOÁN Số 7 Số 8 Số 9 Số 0 TỰ NHIÊN VÀ xem thêm...
 
Nội dung học tập tuần 4 In
Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 16:16
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 4 – từ 12/9 đến 16/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 13 : n - m Bài 14 : d - đ Bài 15 : t - th Bài 16 : Ôn tập - Lễ, cọ, bờ, hổ - mơ, do, ta, thơ TOÁN Bằng nhau. xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 16:59
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 6 trong tổng số 31