Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 19 In
Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 06:50
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 19 – từ 02/01 đến 06/01/2017) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 77 : ăc - âc Học vần Bài 78 : uc – ưc Học vần Bài 79 : ôc – uôc ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 08:57
 
Lịch hoạt động tuần 18A (từ 26/12 - 30/12/2016) In
Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 08:46
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18A ( từ 26/12/2016 đến 30/12/2016)   Khối Thứ hai 26/12 Thứ ba 27/12 Thứ tư 28/12 Thứ năm 29/12 Thứ sáu 30/12 Một Học bình thường Học bình thường Nghỉ Học bình thường Học bình thường Hai Học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 27 Tháng 12 2016 11:12
 
Nội dung học tập tuần 18 In
Thứ bảy, 17 Tháng 12 2016 07:19
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 18 – từ 19/12 đến 23/12/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 73 : it - iêt Học vần Bài 74 : uôt - ươt Học vần Bài 75 : Ôn tập Học vần Bài 76 : oc - ăc Học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 09:46
 
Nội dung học tập tuần 17 In
Thứ bảy, 10 Tháng 12 2016 07:01
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 17 – từ 12/12 đến 16/12/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 69 : ăt - ât Học vần Bài 70 : ôt - ơt Học vần Bài 71 : et - êt Học vần Bài 72 : ut - ưt Tập viết xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 12 2016 18:12
 
Nội dung học tập tuần 16 In
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2016 08:52
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 16 – từ 05/12 đến 09/12/2016) TIẾNG VIỆT Bài 64 : im - um  Bài 65 : iêm - yêm Bài 66 : uôm - ươm  Bài 67 : Ôn tập  Bài 68 : ot - at   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 13:36
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 35