Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 28 In
Thứ bảy, 19 Tháng 3 2016 07:31
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 28 – từ 21/3 đến 25/3/2016) TIẾNG VIỆT Tập đọc Ngôi nhà Tập viết Tô chữ hoa H, I, K Chính tả Ngôi nhà Tập đọc Quà xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 3 2016 14:04
 
Nội dung học tập tuần 27 In
Thứ sáu, 11 Tháng 3 2016 17:57
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 27 – từ 14/3 đến 18/3/2016) TIẾNG VIỆT Tập đọc Bàn tay mẹ Tập viết Tô chữ hoa C, D, Đ Chính tả Bàn tay mẹ Tập đọc Cái Bống Chính tả Cái Bống ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 3 2016 11:18
 
Nội dung học tập tuần 26 In
Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 17:56
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 26 – từ 07/3 đến 11/3/2016) TIẾNG VIỆT Tập đọc Bàn tay mẹ Tập viết Tô chữ hoa C, D, Đ Chính tả Bàn tay mẹ Tập đọc Cái Bống Chính tả Cái Bống ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 3 2016 11:23
 
Nội dung học tập tuần 25 In
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 17:55
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 25 – từ 29/02 đến 04/3/2016) TIẾNG VIỆT Tập đọc Trường em Tập viết Tô chữ hoa A, Ă, Â,B Chính tả Trường em Tập đọc Tặng cháu Chính tả Tặng cháu ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 11:17
 
Nội dung học tập tuần 24 In
Thứ bảy, 20 Tháng 2 2016 06:57
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 24 – từ 22/02 đến 26/02/2016) TIẾNG VIỆT Bài 100 : uân - uyên Bài 101 : uât - uyêt Bài 102 : uynh - uych Bài 103 : Ôn tập Tập viết tuần 20 : hòa bình, hí hoáy, … Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 2 2016 16:56
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 8 trong tổng số 31