Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 15 In
Thứ bảy, 26 Tháng 11 2016 06:54
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 15 – từ 28/11 đến 02/12/2016) TIẾNG VIỆT Bài 60 : om - am  Bài 61 : ăm - âm Bài 62 : ôm - ơm  Bài 63 : em - êm  xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 12:22
 
Nội dung học tập tuần 14 In
Thứ bảy, 19 Tháng 11 2016 07:10
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 14 – từ 21/11 đến 25/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 55 : eng – iêng  Bài 56 : uông – ương Bài 57 : ang – anh  Bài 58 : inh – ênh  Bài 59 : Ôn tập   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 11:04
 
Nội dung học tập tuần 13 In
Thứ bảy, 12 Tháng 11 2016 06:49
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 13 – từ 14/11 đến 18/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 51 : Ôn tập Bài 52 : ong – ông Bài 53 : ăng – âng Bài 54 : ung – ưng Nền nhà , nhà in , cá biển ... Con ong , cây xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 11:49
 
Nội dung học tập tuần 12 In
Thứ bảy, 05 Tháng 11 2016 06:48
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 12 – từ 07/11 đến 11/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 46 : Ôn - Ôn Bài 47 : en - ên Bài 48 : in - un Bài 49 : iên - yên Bài 50 : uôn - ươn   TOÁN Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 11 2016 14:59
 
Nội dung học tập tuần 11 In
Thứ bảy, 29 Tháng 10 2016 06:46
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 11 – từ 31/10 đến 04/11/2016) TIẾNG VIỆT Bài 42 : ưu - ươu Bài 43 : Ôn tập Bài 44 : on - an Bài 45 : ân – ă – ăn _ Cái kéo , trái đào , sáo sậu … _ Chú cừu, rau xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 16:34
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 8 trong tổng số 35