Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 23 In
Thứ hai, 15 Tháng 2 2016 08:55
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 23 – từ 15/02 đến 19/02/2016) TIẾNG VIỆT Bài 95 : oanh - oach Bài 96 : oat - oăt Bài 97 : Ôn tập Bài 98 : uê - uy Bài 99 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 2 2016 17:35
 
Nội dung học tập tuần 22 In
Thứ bảy, 23 Tháng 1 2016 07:20
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 22 – từ 25/01 đến 29/01/2016) TIẾNG VIỆT Bài 90 : Ôn tập Bài 91 : oa - oe Bài 92 : oai - oay Bài 93 : oan - oăn Bài 94 : oang - oăng   TOÁN Giải xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 11:20
 
Nội dung học tập tuần 21 In
Thứ bảy, 16 Tháng 1 2016 10:11
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 21 – từ 18/01 đến 22/01/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 86 : ôp – ơp Học vần Bài 87 : ep – êp Học vần Bài 88 : ip - up Học vần Bài 89 : iêp - ươp Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 13:26
 
Nội dung học tập tuần 20 In
Thứ bảy, 09 Tháng 1 2016 06:58
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 20 – từ 11/01 đến 15/01/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 81 : ach Học vần Bài 82 : ich - êch Học vần Bài 83 : Ôn tập Học vần Bài 84 : op - ap Học vần xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 15:54
 
Nội dung học tập tuần 19 In
Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 07:24
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 19 – từ 04/01 đến 08/01/2016) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 77 : ăc - âc Học vần Bài 78 : uc – ưc Học vần Bài 79 : ôc – uôc Học vần Bài 80 : iêc - ươc Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 16:33
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 31