Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 10 In
Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 07:09
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 10 – từ 24/10 đến 28/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 39 : au - âu Bài 40 : iu - êu Ôn tập giữa kì 1 Kiểm tra địmh kì giữa kì 1 Bài xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 12:59
 
Nội dung học tập tuần 9 In
Thứ bảy, 15 Tháng 10 2016 08:09
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 9 – từ 17/10 đến 21/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 35 : ưôi - ươi Bài 36 : ay – â - ây Bài 37 : ôn tập Bài 38 : eo - ao Xưa kia – mùa dưa – ngà voi…    ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 06:55
 
Nội dung học tập tuần 8 In
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 16:11
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 8 – từ 10/10 đến 14/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 30 : ua - ưa Bài 31 :Ôn tập Bài 32 : oi - ai Bài 33 : ôi - ơi Bài 34 : ui – ưi    TOÁN Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 12:57
 
Nội dung học tập tuần 7 In
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 16:58
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 7 – từ 03/10 đến 07/10/2016) TIẾNG VIỆT Bài 27 : Ôn tập Ôn tập : Âm và chữ ghi âm Bài 28 : Chữ thường – Chữ hoa Bài 29 : ia Tập viết : Cử tạ , thở xẻ, chữ số Tập xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 18:46
 
Nội dung học tập tuần 6 In
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 16:14
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 6 – từ 26/9 đến 30/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 22 : ph - nh Bài 23 : g - gh Bài 24 : q –qu - gi Bài 25 : ng - ngh Bài 26: y - tr   TOÁN Số 10 Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 16:42
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 35