Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 18 In
Thứ bảy, 19 Tháng 12 2015 09:56
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 18 – từ 21/12 đến 25/12/2015) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 73 : it - iêt Học vần Bài 74 : uôt - ươt Học vần Bài 75 : Ôn tập ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 21 Tháng 12 2015 11:00
 
Nội dung học tập tuần 17 In
Thứ hai, 14 Tháng 12 2015 12:18
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI   LỚP 1 (Tuần 17 – từ 14/12 đến 18/12/2015) TIẾNG VIỆT Học vần Bài 69 : ăt – ât   Học vần Bài 70 : ôt – ơt   Học vần Bài 71 : et - êt   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 12 2015 18:16
 
Nội dung học tập tuần 16 In
Thứ bảy, 05 Tháng 12 2015 06:37
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 16 – từ 07/12 đến 11/12/2015) TIẾNG VIỆT Bài 64 : im - um  Bài 65 : iêm - yêm Bài 66 : uôm - ươm  Bài 67 : Ôn tập  Bài 68 : ot - at   ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 12 2015 13:00
 
Nội dung học tập tuần 15 In
Thứ bảy, 28 Tháng 11 2015 07:18
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 15 – từ 30/11 đến 04/12/2015) TIẾNG VIỆT Bài 60 : om - am  Bài 61 : ăm - âm Bài 62 : ôm - ơm  Bài 63 : em - êm  Nhà trường , buôn làng , ... Đỏ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 16:36
 
Nội dung học tập tuần 12 In
Thứ bảy, 07 Tháng 11 2015 07:15
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 12 – từ 09/11 đến 13/11/2015) TIẾNG VIỆT Bài 46 : Ôn - Ôn Bài 47 : en - ên Bài 48 : in - un Bài 49 : iên - yên Bài 50 : uôn - ươn   TOÁN Luyện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 11 2015 16:09
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 31