Nội dung học tập tuần


Nội dung học tập tuần 5 In
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 12:25
KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 5 – từ 19/9 đến 23/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 17 : u - ư Bài 18 : x - ch Bài 19 : s - r Bài 20 : k - kh Bài 21: Ôn tập TOÁN Số xem thêm...
 
Nội dung học tập tuần 4 In
Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 16:16
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 4 – từ 12/9 đến 16/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 13 : n - m Bài 14 : d - đ Bài 15 : t - th Bài 16 : Ôn tập - Lễ, cọ, bờ, hổ - mơ, do, ta, thơ TOÁN Bằng nhau. xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 16:59
 
Nội dung học tập tuần 3 - Năm học 2016-2017 In
Thứ hai, 05 Tháng 9 2016 11:43
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 3 – từ 05/9 đến 09/9/2016) TIẾNG VIỆT Bài 8 : l - h Bài 9 : o - c Bài 10 : ô - ơ Bài 11 : Ôn tập Bài 12: i - a   TOÁN Luyện tập Bé hơn. Dấu <. xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 11:37
 
Nội dung học tập tuần 32 In
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 17:11
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 32 – từ 18/4 đến 22/4/2016) TIẾNG VIỆT Tập đọc Hồ Gươm Tập viết Tô chữ hoa S,T Chính tả Hồ Gươm Tập đọc Lũy tre Chính tả Lũy tre Tập đọc Sau xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 07:00
 
Nội dung học tập tuần 31 In
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 18:33
  KHỐI LỚP MÔN PHÂN MÔN TÊN BÀI LỚP 1 (Tuần 31 – từ 11/4 đến 15/4/2016) TIẾNG VIỆT Tập đọc Ngưỡng cửa Tập viết Tô chữ hoa Q, R Chính tả Ngưỡng cửa Tập đọc Kể cho bé nghe Chính tả Kể cho bé nghe ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 4 2016 13:36
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 35