Nội dung học tập tuần


Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 25 In
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 06:55
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 4 2020 07:40
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 24 In
Chủ nhật, 12 Tháng 4 2020 20:57
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 4 2020 11:57
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 23 In
Chủ nhật, 05 Tháng 4 2020 22:21
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 08 Tháng 4 2020 08:02
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 22 In
Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 09:35
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học          Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 20:17
 
Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 21 In
Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 09:55
  THÔNG BÁO Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học            Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;
         Trường xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 29 Tháng 3 2020 16:08
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 2 trong tổng số 35