Về phiếu ôn tập các môn học (lần 2) In
Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 09:26

 

THÔNG BÁO

Về phiếu ôn tập một số môn học ở các khối lớp

(Lần 2)

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020;

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn phát hành phiếu ôn tập của một số môn học ở các khối lớp, quý cha mẹ học sinh có thể tải về in ra để học sinh ôn bài; 


Phiếu ôn tập:

Anh văn (Trung tâm Major)

       Link hướng dẫn học tập : https://youtu.be/Mr_Vn1caRtw

 

                   Link web học trực tuyến :  http://major.edu.vn/online-teaching/

 

 

                  Link youtube Tiểu học    :  https://www.youtube.com/playlist?list=PLLp0YNQffX5ZhRsxyeR4JSjlg3rC8JPuw


   

Lớp 1: 

Lớp 2: Ngày 26/0227/0228/02

Lớp 3: Bài ôn lần 2

Lớp 4: Bài ôn lần 2

Lớp 5: Chính tảKhoa họcSử - ĐịaTập đọcToánTập làm văn, Luyện từ và câu,


Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020 08:08