Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 28 In
Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 16:05

 

THÔNG BÁO

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học

         Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 80/GDĐT-TH, ngày 17 tháng 3 năm 2020 về Tổ chức dạy học trực tuyến;


         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 28 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:


          Các bài giảng: Lớp 1 , lớp 2, lớp 3 , lớp 4,  lớp 5 

          Phiếu luyện tập: Lớp 1, lớp 2, lớp 3lớp 4lớp 5 


          Môn Anh văn các khối lớp:

                         Bài giảng: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5

                         Phiếu luyện tập: xem tại đây

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 11:51