Năm học 2020-2021-Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 22 In
Thứ ba, 02 Tháng 2 2021 21:10

 

THÔNG BÁO

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học


         Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 68/GDĐT, ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông và cải cách hành chính tại các trường học năm học 2020-2021;


         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 22 năm học 2020 - 2021 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:


          Các bài giảng: Lớp 1 , lớp 2, lớp 3 , lớp 4,  lớp 5 

          Phiếu luyện tập: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 08:36