Bài giảng và phiếu luyện tập các môn học tuần 23 (2020-2021) In
Thứ bảy, 20 Tháng 2 2021 17:05

 

THÔNG BÁO

Các bài giảng trực tuyến và phiếu luyện tập một số môn học


         Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 505/UBND-VX, (xem tại đâyngày 14 tháng 02 năm 2021 Về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19;


             Căn cứ công văn số 430/SGDĐT-GDTH (xem tại đây) ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Sở GDĐT TP HCM về hướng dẫn tổ chức dạy học qua Internet đối với các cơ cở giáo dục tiểu học trong thời gia học sinh ngừng đến trường;


              Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 68/GDĐT, ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông và cải cách hành chính tại các trường học năm học 2020-2021;


         Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn thực hiện bài giảng và phiếu luyện tập tuần 23 năm học 2020 - 2021 ở một số môn học; mời các bạn học sinh theo dõi bài giảng và thực hiện các phiếu luyện tập dưới đây:


          Các bài giảng: Lớp 1 , lớp 2lớp 3 , lớp 4,  lớp 5 

          Phiếu luyện tập: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5 

 

          Môn Anh văn các khối lớp:

 

                         Bài giảng: Lớp 1lớp 2lớp 3lớp 4lớp 5

 

                         Phiếu luyện tập: xem tại đây


Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:04