Thông báo
Họp Cha mẹ học sinh lần 3 năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 11 Tháng 1 2021 11:35
  LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 3 CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021            Trân trọng kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp lần 3 năm học 2020-2021 để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập của học sinh (thực hiện chương trình Giáo dục xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 1 2021 07:54
 
Các khoản thu trong tháng 01/2021 In
Thứ ba, 05 Tháng 1 2021 13:15
  THÔNG BÁO Về thu các khoản tiền trong tháng 01 năm 2021   Căn cứ văn bản số 1126/UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2020-2021 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 1 2021 07:13
 
Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 In
Thứ ba, 29 Tháng 12 2020 14:10
  THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021     Căn cứ quyết định số 2752/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 8 năm 2020 về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 12 2020 16:15
 
Kế hoạch kiểm tra định kỳ Cuối HK1 năm học 2020-2021 In
Thứ ba, 22 Tháng 12 2020 12:04
            LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1                            Năm học 2020-2021   Môn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tiếng Việt Sáng xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 12 2020 18:06
 
Các khoản thu trong tháng 12/2020 In
Thứ ba, 01 Tháng 12 2020 15:27
  THÔNG BÁO Về thu các khoản tiền trong tháng 12 năm 2020   Căn cứ văn bản số 1126/UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2020-2021 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 12 2020 07:02
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 64