Thông báo
Về Tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian học sinh ngừng đến trường năm học 2020-2021 In
Thứ năm, 18 Tháng 2 2021 07:18
  KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian học sinh ngừng đến trường năm học 2020-2021     Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Căn cứ xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 20 Tháng 2 2021 17:02
 
Về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tách phòng, chống dịch Covid-19 In
Chủ nhật, 14 Tháng 2 2021 20:15
505 UBND-VX  THÔNG BÁO Về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19


             Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 505/UBND-VX, (xem tại xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 2 2021 07:18
 
V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 In
Thứ ba, 09 Tháng 2 2021 15:52
  THÔNG BÁO V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
             Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 459/UBND-VX, (xem tại đây) ngày 08 tháng 02 năm xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 14 Tháng 2 2021 20:28
 
Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 In
Thứ hai, 08 Tháng 2 2021 09:48
  THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021   Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu – năm 2021; Căn cứ quyết định số xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 2 2021 15:25
 
Về việc cho học sinh ngưng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 In
Thứ hai, 01 Tháng 2 2021 14:21
324  THÔNG BÁO Về việc cho học sinh ngưng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19           Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 08:36
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 3 trong tổng số 67