Thông báo
Tạm thu các khoản của tháng 10/2017 In
Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 13:26
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 10 năm 2017              Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018; ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 10 2017 12:44
 
Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018 In
Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 12:17
THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2017 - 2018                       Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2017-2018 (Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018) tại phòng học các xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 11:17
 
Tạm thu các khoản của tháng 9/2017 In
Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 07:48
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2017                Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018; ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 07:26
 
Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 In
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 06:56
  THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2017   Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 07:48
 
Thu BHYT, BHTN đối với học sinh lớp 1 - Năm học 2017-2018 In
Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 07:56
  THÔNG BÁO V/v Thu BHYT thời hạn 15 tháng (3 tháng cuối năm 2017 và cả năm 2018 đối với học sinh lớp 1)   Căn cứ văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018, nhà xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 8 2017 10:57
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 38