Thông báo
Họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2017-2018 In
Thứ ba, 03 Tháng 10 2017 12:45
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2017 - 2018                       Ngày Chủ nhật (08/10/2017), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2017 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 12:01
 
Tạm thu các khoản của tháng 10/2017 In
Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 13:26
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 10 năm 2017              Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018; ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 10 2017 12:44
 
Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018 In
Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 12:17
THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2017 - 2018                       Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2017-2018 (Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018) tại phòng học các xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 11:17
 
Tạm thu các khoản của tháng 9/2017 In
Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 07:48
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2017                Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018; ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 07:26
 
Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 In
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 06:56
  THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2017   Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 07:48
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 39