Thông báo
Đăng ký BHYT học sinh - Năm học 2019-2020 In
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 13:35
  THÔNG BÁO V/v Đăng ký Bảo hiểm Y tế học sinh - Năm 2020 (Thời hạn 12 tháng)     Căn cứ văn bản số 1704/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020, Nhà trường trân trọng xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 11:05
 
Đại hội Cán bộ - Công chức năm học 2019-2020 In
Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:13
    THÔNG BÁO Về Tổ chức Đại Hội Cán bộ - Công chức năm học 2019-2020
        Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Đại hội Cán bộ, công chức năm học 2019 - 2020 vào ngày thứ sáu 18/10/2019, nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 13:34
 
Về các phương thức thanh toán tiền bán trú từ tháng 10 năm 2019 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:29
  THÔNG BÁO Về các phương thức thanh toán tiền bán trú Từ tháng 10 năm 2019     Căn cứ công văn số 3835/UBND-TM ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố; Căn cứ công văn số 529/UBND-KT ngày 03 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:17
 
Các khoản thu trong năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:10
  THÔNG BÁO Về các khoản thu trong năm học 2019-2020     Căn cứ văn bản số 1706/UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2019-2020 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:11
 
Họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2019-2020 In
Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 13:28
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020                       Ngày Chủ nhật (06/10/2019), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2019 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:10
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 55