Thông báo
Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5 năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 11 Tháng 5 2020 11:02
  THÔNG BÁO Nộp bản sao hộ khẩu đối với học sinh lớp 5 năm học 2019 - 2020               Theo chỉ đạo từ Hội đồng tuyển sinh quận 3, để hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh khối lớp Năm hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2019 – 2020, và chuẩn bị vào học lớp xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 5 2020 08:52
 
Về tổ chức thực hiện học 2 buổi/ngày (có bán trú) In
Thứ bảy, 09 Tháng 5 2020 11:50
Chuan bi_cho_tre_den_truong  THÔNG BÁO V/v tổ chức học 2 buổi/ngày có bán trú   Căn cứ Công văn số 1296/GDĐT-VP (xem tại đây) ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và đào tạo về thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1710/UBND-VX (xem tại đây) ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc tiếp tục xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 5 2020 16:02
 
Về tổ chức cho học sinh đi học trở lại In
Thứ bảy, 02 Tháng 5 2020 20:54
  THÔNG BÁO Về tổ chức cho học sinh đi học trở lại
          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 1556/UBND-VX (xem tại đây) ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 07:44
 
Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19 In
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2020 17:26
1420 UBND  THÔNG BÁO Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh Covid-19
          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 1420/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2020 về xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 17:57
 
Về xác nhận thông tin đối với học sinh lớp 5 năm học 2019-2020 In
Thứ tư, 15 Tháng 4 2020 12:27
  THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 5 NĂM HỌC 2019 - 2020               Chuẩn bị hồ sơ cho học sinh khối lớp Năm hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2019 – 2020, để điều chỉnh và cập nhật hồ sơ cho học sinh khối lớp 5 chuẩn bị vào học xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 12:24
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 62