Thông báo
Họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2018-2019 In
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 11:01
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019                       Ngày Chủ nhật (07/10/2018), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2018 – 2019 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 13:19
 
Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:35
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2018 - 2019                       Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2018-2019 (Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2018-2019) tại phòng xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 07:15
 
Giờ ra về của học sinh In
Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 14:43
  THÔNG BÁO Giờ ra về của học sinh   Thiết thực thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại trường học theo chỉ đạo của UBND Quận 3 tại Công văn số 321/KJLT-VHTT-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018 ; trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo giờ ra về của học sinh như sau:   (*) Khối xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:35
 
Tạm thu các khoản trong tháng 9/2018 In
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 12:33
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2018     Căn cứ văn bản số 1795/UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tạm áp dụng các mức thu như năm học 2017-2018 cho năm học 2018-2019 tại các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 11:22
 
Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 In
Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 12:37
  THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh năm 2018           Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 218/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018, trường Tiểu học Nguyễn xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 9 2018 08:25
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 46