Thông báo
Về tham gia thực hiện khảo sát nhanh về dịch bệnh Covid-19 In
Thứ bảy, 11 Tháng 4 2020 12:39
     THÔNG BÁO ThAM GIA THỰC HIỆN PHIẾU KHẢO SÁT NHANH VỀ DỊCH BỆNH COVID-19               Kính mời toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, các bậc cha mẹ học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn cùng tham gia thực hiện phiếu khảo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 12 Tháng 4 2020 21:05
 
Về kiểm tra và điều chỉnh thông tin đối với học sinh lớp 5 năm học 2019-2020 In
Thứ ba, 07 Tháng 4 2020 20:59
  THÔNG BÁO KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 5 NĂM HỌC 2019 - 2020               Chuẩn bị hồ sơ cho học sinh khối lớp Năm hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2019 – 2020, để điều chỉnh và cập nhật hồ sơ cho học sinh khối lớp 5 chuẩn xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 11 Tháng 4 2020 12:39
 
Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 In
Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 20:19
1023 1  THÔNG BÁO Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
           Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg (xem tại đây) ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 05 Tháng 4 2020 22:32
 
Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 In
Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 09:14
1156-1  THÔNG BÁO Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19
          Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 1156/UBND-VX ngày 28 tháng 3 năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 20:17
 
Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 In
Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 15:17
CT-15 1  CHỈ THỊ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
             Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đăng toàn văn Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 29 Tháng 3 2020 16:09
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 6 trong tổng số 62