Thông báo
Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018 In
Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 12:17
THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2017 - 2018                       Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2017-2018 (Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018) tại phòng học các xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 11:17
 
Tạm thu các khoản của tháng 9/2017 In
Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 07:48
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2017                Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018; ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 07:26
 
Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2017 In
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 06:56
  THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2017   Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 04 Tháng 9 2017 07:48
 
Thu BHYT, BHTN đối với học sinh lớp 1 - Năm học 2017-2018 In
Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 07:56
  THÔNG BÁO V/v Thu BHYT thời hạn 15 tháng (3 tháng cuối năm 2017 và cả năm 2018 đối với học sinh lớp 1)   Căn cứ văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018, nhà xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 8 2017 10:57
 
Thông báo nghỉ học ngày 18/8/2017 In
Thứ tư, 16 Tháng 8 2017 10:57
  THÔNG BÁO    Thực hiện chỉ đạo của Quận Uỷ Quận 3 về việc tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt và thảo luận Chỉ thị 05-CT/TW và các Nghị Quyết của Hội Nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 11:26
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 7 trong tổng số 41