Thông báo
Tạm thu các khoản trong tháng 9/2018 In
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 12:33
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2018     Căn cứ văn bản số 1795/UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tạm áp dụng các mức thu như năm học 2017-2018 cho năm học 2018-2019 tại các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 11:22
 
Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 In
Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 12:37
  THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh năm 2018           Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 218/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2018, trường Tiểu học Nguyễn xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 03 Tháng 9 2018 08:25
 
Ngày Hội "Em vào lớp Một" Năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 14 Tháng 8 2018 17:06
  THÔNG BÁO V/v Tổ chức Ngày Hội “Em vào lớp Một” năm học 2018-2019   Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 tại công văn số 573/GDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 về hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 – 2019, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo tổ chức xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 06:45
 
Lịch tập trung học sinh năm học 2018-2019 In
Thứ ba, 31 Tháng 7 2018 09:34
  THÔNG BÁO V/v tập trung học sinh năm học 2018-2019   Căn cứ Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trường Tiểu học Nguyễn Thái xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 14 Tháng 8 2018 17:05
 
Thu BHYT đối với học sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019 In
Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 09:57
  THÔNG BÁO V/v Thu BHYT thời hạn 15 tháng (3 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 đối với học sinh lớp 1)     Căn cứ văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018, xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 15:49
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 8 trong tổng số 48