Thông báo
Đăng ký Bảo hiểm Y tế (BV Khám chữa bệnh ban đầu) - Năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 12:12
  THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2019 (Thời hạn 12 tháng)     Căn cứ văn bản số 1575/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2018-2019, Nhà trường trân xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 13 Tháng 10 2018 08:16
 
Họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2018-2019 In
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 11:01
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019                       Ngày Chủ nhật (07/10/2018), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2018 – 2019 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 13:19
 
Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2018-2019 In
Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:35
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2018 - 2019                       Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2018-2019 (Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2018-2019) tại phòng xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 07:15
 
Giờ ra về của học sinh In
Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 14:43
  THÔNG BÁO Giờ ra về của học sinh   Thiết thực thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại trường học theo chỉ đạo của UBND Quận 3 tại Công văn số 321/KJLT-VHTT-GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018 ; trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo giờ ra về của học sinh như sau:   (*) Khối xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 08:35
 
Tạm thu các khoản trong tháng 9/2018 In
Thứ tư, 05 Tháng 9 2018 12:33
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2018     Căn cứ văn bản số 1795/UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tạm áp dụng các mức thu như năm học 2017-2018 cho năm học 2018-2019 tại các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 11:22
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 9 trong tổng số 50