Thông báo
Kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối HK2 năm học 2017-2018 In
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 14:26
  KẾ HOẠCH Kiểm tra định kỳ cuối Học kì II năm học 2017-2018   Môn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tiếng Việt 08/5/2018 (Thứ ba) 08/5/2018 (Thứ ba) 08/5/2018 (Thứ ba) 08/5/2018 (Thứ ba) 10/5/2018 (Thứ năm) Toán ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 07:59
 
Các khoản thu trong tháng 4/2018 In
Thứ hai, 02 Tháng 4 2018 11:29
  THÔNG BÁO Về thu các khoản tiền trong tháng 4 năm 2018               Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017-2018; Căn cứ văn xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 16:20
 
Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa HK2 năm học 2017-2018 In
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 12:14
  LỊCH KIỂM TRA Kiểm tra định kì giữa Học kì II Năm học 2017 – 2018     MÔN LỚP MỘT LỚP 2 LỚP 3 LỚP 4 LỚP 5 TIẾNG VIỆT       Ngày Ngày       20/3/2018 20/3/2018 ...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 07:26
 
Các khoản thu trong tháng 3/2018 In
Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 07:19
  THÔNG BÁO Về thu các khoản tiền trong tháng 3 năm 2018              Căn cứ công văn số 2948/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong̀ năm học 2017-2018; Căn xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 11:10
 
Khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017-2018 In
Thứ ba, 27 Tháng 2 2018 06:56
  THÔNG BÁO Về việc khảo sát năng lực học sinh lớp 3 Năm học 2017 - 2018     Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3631/GDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017 - 2018; Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 07:17
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 48