Thông báo
Các khoản thu trong năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 12:10
  THÔNG BÁO Về các khoản thu trong năm học 2019-2020     Căn cứ văn bản số 1706/UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2019-2020 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 07:11
 
Họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2019-2020 In
Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 13:28
  THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020                       Ngày Chủ nhật (06/10/2019), trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức Họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2019 xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 07:10
 
Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 11:18
THÔNG BÁO HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM 2019 - 2020                       Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm 2019-2020 (Họp Cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2019-2020) tại phòng học các xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 9 2019 08:59
 
Về Thời gian đóng/mở các cổng trường In
Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 12:52
  THÔNG BÁO V/v Thời gian đóng mở các cổng trường     Thực hiện Chương trình hành động số 14-CtrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 11:17
 
Tạm thu các khoản của tháng 8, 9/2019 In
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 12:05
  THÔNG BÁO Về tạm thu các khoản tiền trong tháng 9 năm 2019     Căn cứ văn bản số 1991/UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2018-2019 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3; Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện xem thêm...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 11:32
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 2 trong tổng số 51