Về kiểm tra và điều chỉnh thông tin đối với học sinh lớp 5 năm học 2019-2020 In
Thứ ba, 07 Tháng 4 2020 20:59

 

THÔNG BÁO

KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 5

NĂM HỌC 2019 - 2020

             

Chuẩn bị hồ sơ cho học sinh khối lớp Năm hoàn thành Chương trình Tiểu học năm học 2019 – 2020, để điều chỉnh và cập nhật hồ sơ cho học sinh khối lớp 5 chuẩn bị vào học lớp 6 năm học 2020 - 2021, kính đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh khối lớp 5 kiểm tra và điều chỉnh thông tin của con em mình (theo từng lớp)

Nội dung kiểm tra và điều chỉnh như sau: Họ và tên học sinh, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại của cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng. Hạn chót 12/4/2020.

- Trường hợp có hộ khẩu ngoài thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh

- Trường hợp địa chỉ nơi ở (lưu trú) khác địa chỉ đăng ký hộ khẩu (thường trú), vui lòng ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú.

- Nhà trường sẽ thu bản sao hộ khẩu có thị thực (không quá 3 tháng) hoặc bản sao sổ đăng ký tạm trú dài hạn (kèm theo bản sao hộ khẩu thường trú) khi có yêu cầu từ Ban Tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, kính mong Cha mẹ học sinh chuẩn bị hồ sơ

              

             Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh khi vào học lớp 6 năm học 2020 – 2021 tại các trường THCS trong địa bàn quận 3, đề nghị các bậc Cha mẹ học sinh nộp bản sao hộ khẩu đúng theo thời hạn nêu trên


     Liên kết chỉnh sửa thông tin

        5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5G, 5H, 5I, 5K, 5L, 5M, 5NTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 11 Tháng 4 2020 12:39