Tiếp tục ttham gia BHYT học sinh - Năm học 2019-2020 In
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 09:36

 

THÔNG BÁO

V/v Tiếp tục tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh - Năm 2020

 

 

Căn cứ văn bản số 1704/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020,

Thực hiện công văn số 218/CV-BHXH ngày 19 tháng 5 năm 2020 của BHXH quận 3 về Đẩy nhanh tiến độ tham gia BHYT học sinh sinh viên năm học 2019-2020;

Nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh toàn trường về việc tiếp tục tham gia BHYT (vui lòng ghi rõ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu)

 

Mức thu BHYT như sau:

 

Thời hạn 7 tháng: (từ 01/6/2020 đến 31/12/2020)

4,5% x 1.490.000 đồng x 7 tháng = 417.200 đồng

 

Trong đó:

- Học sinh đóng 70%:                                292.040 đồng

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%:         125.160 đồng

         

         

 

Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 26 Tháng 5 2020 15:45