Kế hoạch kiểm tra định kỳ Cuối HK2 năm học 2019-2020 In
Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 07:43

 

LỊCH KIỂM TRA

Kiểm tra định kì Cuối Học kì II

Năm học 2019 – 2020

 

Môn

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tiếng Việt

Sáng 30/6/2020

(thứ ba)

Sáng 30/6/2020

(thứ ba)

Chiều 30/6/2020

(thứ ba)

Chiều 30/6/2020

(thứ ba)

Sáng 01/7/2020

(Thứ tư)

Toán

Sáng 29/6/2020

(thứ hai)

Sáng 29/6/2020

(thứ hai)

Chiều 29/6/2020

(thứ hai)

Chiều 29/6/2020

(thứ hai)

Sáng 02/7/2020

(Thứ năm)

Khoa học

 

 

 

Sáng 01/7/2020

(Thứ tư)

Sáng 29/6/2020

(thứ hai)

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

Sáng 03/7/2020

(thứ sáu)

Sáng 30/6/2020

(thứ ba)

Tiếng Anh

(Tăng cường)

Nói

22/6 – 26/6

Nghe-Đọc-Viết

Sáng 01/7/2020

(thứ tư)

Chiều 01/7/2020

(thứ tư)

Chiều 02/7/2020

(thứ năm)

Sáng 02/7/2020

(thứ năm)

Sáng 03/7/2020

(thứ sáu)

Tiếng Anh

(Đề án)

Nói

22/6 – 26/6

Nghe-Đọc-Viết

Sáng 01/7/2020

(thứ tư)

Chiều 01/7/2020

(thứ tư)

Chiều 02/7/2020

(thứ năm)

Sáng 02/7/2020

(thứ năm)

Sáng 03/7/2020

(thứ sáu)

Tin học

 

Theo Thời khóa biểu môn học


Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 07:39