Các khoản thu trong tháng 7/2020 In
Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 12:37

 

THÔNG BÁO

Về thu các khoản tiền trong tháng 7 năm 2020

 

Căn cứ văn bản số 1364/GDĐT-KHTC (xem tại đâyngày 14 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2019 – 2020 khi tổ chức đi học lại của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 29 tháng 9 năm 2019 về các khoản thu hộ - chi hộ và thu theo thoả thuận

Tháng 7/2020, nhà trường tổ chức thu các khoản phục vụ bán trú, cụ thể như sau:

 

1.Tiền ăn: 10 ngày ăn

- Lớp 1, 2:      32.000đồng/ngày x 10 ngày = 320.000 đồng

- Lớp 3, 4, 5:        35.000đồng/ngày x 10 ngày = 350.000 đồng


2.Nước uống: 18.000 đồng


3.Tổ chức học 2 buổi:   60.000 đồng


4.Phục vụ bán trú:       130.000 đồng


5.Vệ sinh:                       30.000 đồng


6.Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): 24.000 đồng


7.Tiền tổ chức học tiếng Anh:

- Tích hợp: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

- Đề án: không thu

- Tăng cường: 40.000 đồng

- Học với GV nước ngoài: 75.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (khối lớp 1, khối lớp 2, lớp 4 và tiếng Anh Đề án đối với lớp 5): 90.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (lớp 3, tiếng Anh Tăng cường đối với lớp 5): 90.000 đồng


    8. Tiền tổ chức học năng khiếu (theo đăng ký của phụ huynh): 30.000 đồng

     - Học lớp học trải nghiệm Khoa học vui: 115.000 đồng (HS lớp 3 đăng ký học)


 

 

Cha mẹ học sinh vui lòng ưu tiên thanh toán tiền bán trú qua qua ngân hàng, tại các điểm thu tiền của công ty Viettel hoặc thanh toán qua ứng dụng do Viettel (Viettel Pay) cung cấp (Thông báo đính kèm), Payoo hoặc Momo. hạn chế thanh toán tiền mặt để bảo đảm tuân thủ việc giãn cách xã hội

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020 08:20