Họp Cha mẹ học sinh lần 4 năm học 2019-2020 In
Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020 19:58


LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 4

CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

           Trân trọng kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến tham dự cuộc họp lần 4 năm học 2019-2020 để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập của con mình qua việc thực hiện cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT tại phòng học của lớp.


Thời gian: 


Khối 1, 2, 3: Thứ Năm, ngày 09/7/2020, lúc 16 giờ 00

Khối 4, 5: Thứ Sáu, ngày 10/7/2020, lúc 16 giờ 00

 

                                                                    Hiệu trưởng,

                                                                       (Đã ký)


                                                                   Đinh Hữu Đắc