Lịch họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ 1/2011-2012 In
Thứ tư, 28 Tháng 12 2011 00:00

moi1LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2011 - 2012

 

Khối 1: Lúc 16 giờ 00 ngày thứ sáu 30/12/2011

 

Khối 2: Lúc 16 giờ 00 ngày thứ ba 03/01/2012

 

Khối 3: Lúc 16 giờ 00 ngày thứ tư 04/01/2012

 

Khối 4: Lúc 16 giờ 00 ngày thứ năm 05/01/2012

 

Khối 5: Lúc 16 giờ 00 ngày thứ sáu 06/01/2012

 

Trân trọng kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến trường để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập của con mình tại lớp.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 13:07