Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2020 In
Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 14:40

 

THÔNG BÁO

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2020

         Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận 3 tại Thông báo số 218/TB-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh như sau:

 

         - Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ 01 ngày thứ Tư ngày 02 tháng 9 năm 2020 .

 

- Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2020.

 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 9 2020 07:28