Các khoản thu trong năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 05 Tháng 10 2020 10:27

 

THÔNG BÁO

Về các khoản thu trong năm học 2020-2021

 

Căn cứ văn bản số 126/UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về các mức thu năm học 2020-2021 áp dụng cho các trường công lập thuộc Quận 3;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong cuôc họp ngày 04 tháng 10 năm 2020 về các khoản thu hộ - chi hộ và thu theo thoả thuận

Tháng 10/2020, nhà trường tổ chức thu các khoản phục vụ bán trú, các khoản thu thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú, ấn chỉ đề thi, sổ liên lạc, học bạ (học sinh lớp 1), cụ thể như sau:

I. CÁC KHOẢN THU PHỤC VỤ BÁN TRÚ:


1.Tiền ăn: 22 ngày ăn

- Lớp 1, 2:      32.000đồng/ngày x 23 ngày = 704.000 đồng

- Lớp 3, 4, 5:  35.000đồng/ngày x 23 ngày = 770.000 đồng


2.Nước uống: 18.000 đồng


3.Tổ chức học 2 buổi: 120.000 đồng

          4.Phục vụ bán trú:       250.000 đồng

          5.Vệ sinh:                      50.000 đồng

          6.Tiền tổ chức học Tin học (lớp 2,3,4,5): 45.000 đồng

         7.Tiền tổ chức học tiếng Anh:

- Tích hợp: theo thông báo của công ty EMG (3 tháng/lần)

- Đề án: không thu

- Tăng cường: 80.000 đồng

- Học với GV nước ngoài: 150.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm I-Learn Smart Start (khối lớp 1, lớp 2, lớp 3): 180.000 đồng

- Học Tiếng Anh bằng phần mềm DynEd (lớp 4, lớp 5): 180.000 đồng

8. Tiền tổ chức học năng khiếu (theo đăng ký của phụ huynh): 30.000 đồng (thu 1/2 tháng)

        Lớp học trải nghiệm Khoa học vui: (HS lớp 3, lớp 4 đăng ký học), trong tháng 10 năm 2020, nhà trường tổ chức lớp học Khoa học vui cho học sinh các lớp 3 và lớp 4, việc thu tiền cụ thể như sau:

 (+) Học sinh đã đăng ký học và đóng tiền trong tháng 9 năm 2020, tiếp tục đăng ký học trong tháng 10 năm 2020: Không thu tiền

 (+) Học sinh đã đăng ký học và đóng tiền trong tháng 9 năm 2020, trong tháng 10 năm 2020 không đăng ký học: nhà trường hoàn tiền (230.000 đồng) và khấu trừ trực tiếp trong phiếu báo tiền bán trú tháng 10 năm 2020

 (+) Học sinh mới đăng ký học trong tháng 10 năm 2020: Thu 230.000 đồng

    II. CÁC KHOẢN THU PHỤC VỤ CHO CẢ NĂM HỌC

Gồm: thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú; ấn chỉ đề kiểm tra; sổ liên lạc; hồ sơ học sinh, cụ thể như sau:

1. Ấn chỉ đề kiểm tra:

- Lớp 1, 2: 12.000đồng/năm

- Lớp 3, 4, 5: 15.000 đồng/năm

2.Học bạ Tiếng Việt (cả bìa nhựa):      18.000 đồng (HS lớp Một)

3.Sổ liên lạc (cả bìa nhựa):                 15.000 đồng (HS toàn trường)

4.Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú:         200.000 đồng/năm (Bán trú)

 

Cha mẹ có thể thanh toán tiền bán trú qua ngân hàng, tại các điểm thu tiền của công ty Viettel hoặc thanh toán qua ứng dụng do Viettel (Viettel Pay) cung cấp (Thông báo đính kèm), xem tại đây


Trong tháng 10 năm 2020, nhà trường tổ chức các lớp năng khiếu ngoài giờ (xem tại đây), cha mẹ học sinh có thể tìm hiểu và đăng ký chọn môn học phù hợp cho trẻ

Rất mong quý cha mẹ học sinh hợp tác với nhà trường nhằm phục vụ tốt công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 20:32