Đăng ký BHYT học sinh - Năm học 2020-2021 In
Thứ hai, 12 Tháng 10 2020 11:16

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký Bảo hiểm Y tế học sinh - Năm 2021

(Thời hạn 12 tháng)

Căn cứ văn bản số 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sớ Giáo Dục và Đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021,

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân quận 3 tại công văn số 1133/UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 về Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020 – 2021 trên địa bàn quận 3;

Nhà trường trân trọng thông báo đến quý cha mẹ học sinh toàn trường về việc đang ký tham gia BHYT và BHTN (vui lòng ghi rõ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu), nhà trường tiến hành thu tiền BHYT trong tháng 11 năm 2020

 

Mức thu BHYT như sau:

Thời hạn 12 tháng:

4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng

Trong đó:

- Học sinh đóng 70%:                                563.220 đồng

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%:         241.380 đồng

         

          Học sinh là con Công An, con Sĩ quan QĐND Việt Nam có thẻ BHYT theo diện thân nhân CA, Sĩ quan QĐND, cha mẹ học sinh vui lòng photo thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2020 nộp về văn phòng kèm theo phiếu đăng ký

          Thu Bảo hiểm Tai nạn thời hạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (12 tháng)

          Mức thu BHTN: 40.000 đồng – Mức bồi thường tối đa 20.000.000 đồng/vụ (hai mươi triệu đồng/vụ), không bắt buộc

Để quá trình tham gia BHYT được liên tục và vì quyền lợi của trẻ, kính mong quý cha mẹ học sinh quan tâm tham gia đông đủ và kịp thời để nhà trường nộp về cơ quan BHXH quận 3 đúng thời hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 17 Tháng 10 2020 06:25