Khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2020-2021 In
Thứ năm, 11 Tháng 3 2021 13:14

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức khảo sát năng lực học sinh Lớp 3 năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn số 3024/GDĐT-TH ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức khảo sát năng lực học sinh Lớp 3 năm học 2020-2021.

Thực hiện Công văn số 535/GDĐT-TH ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về Tổ chức khảo sát năng lực học sinh Lớp 3 năm học 2020-2021.

Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực học sinh Lớp 3 năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Rút kinh nghiệm kết quả đạt được trong đợt khảo sát năng lực học sinh ở năm học trước; tiếp tục đánh giá thực chất kết quả, chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong công tác dạy và học.

          - Làm cơ sở để nhà trường có căn cứ đánh giá chất lượng việc thực hiện Thông tư 22 và Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT tại đơn vị.

          - Khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh Lớp 3 qua một số môn học.

           2. Yêu cầu

          - Tổ chức khảo sát chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.

          - Làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm tổ chức khảo sát đúng chương trình kế hoạch, đúng thời gian quy định.

          II. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

          Chọn 2 lớp 3 năm học 2020-2021: Lớp 3M + Lớp 3N.

          Mỗi lớp chọn tối đa 30 học sinh có thứ tự từ trên xuống dưới theo danh sách của lớp.

          III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

          1. Nội dung khảo sát

          - Môn khảo sát: Toán và Tiếng Việt.

          2. Hình thức khảo sát

          - Học sinh lớp 3M + lớp 3N sẽ thực hiện bài khảo sát trên máy vi tính do Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề.

          3. Cấu trúc đề khảo sát

          - Xây dựng theo hướng tích hợp.

          - Mỗi bài trắc nghiệm gồm 20 câu (10 câu Tiếng Việt và 10 câu Toán) trong thời gian 40 phút.

          4. Thời gian khảo sát

          - Ngày thứ Năm 18 tháng 3 năm 2021.

          - Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài lúc: 8 giờ 15 phút.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Nhiệm vụ của trường

- Thành lập Hội đồng Khảo sát trường (Hiệu trưởng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng) thực hiện việc tổ chức coi và xác nhận kết quả khảo sát trên máy vi tính.

          - Đảm bảo số lượng máy tính cho 30 học sinh.

          - Trực tiếp nhận mã đề Khảo sát từ Phòng GD&ĐT.

          - Lập danh sách học sinh dự khảo sát theo cách chọn như trên, bố trí phòng máy vi tính khảo sát. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện, văn phòng phẩm cần thiết phục vụ cho khảo sát. Niêm yết danh sách thí sinh dự khảo sát và nội quy các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng khảo sát.

          - Phân công giám thị và cán bộ kỹ thuật coi thi khảo sát.

          - Chuyển giao mã đề khảo sát đến phòng máy tính theo quy định, hoàn thành báo cáo nhanh tình hình khảo sát gửi về Phòng GD&ĐT trong ngày khảo sát.

+ Từ 07 giờ 15 đến 07 giờ 55: Tập trung học sinh vào phòng khảo sát theo vị trí chỗ ngồi quy định, hướng dẫn học sinh nhập các thông tin vào máy, cách thực hiện phần trả lời trắc nghiệm và kí tên trong danh sách tham dự khảo sát;

+ 8 giờ 00: Hiệu trưởng nhận mã đề từ Trưởng phòng GD&ĐT;

+ 8 giờ 10: Hiệu trưởng công bố mã đề khảo sát cho học sinh;

+ Từ 08 giờ 15 đến 08 giờ 55: học sinh làm bài khảo sát (theo mã đề khi đăng nhập). Hết giờ làm bài, giám thị hướng dẫn học sinh lưu bài khảo sát và ghi điểm số học sinh đạt được qua màn hình máy vi tính rồi cho học sinh ký tên xác nhận vào danh sách dự khảo sát.

2. Kinh phí khảo sát

Chi từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 của trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, đề nghị bộ phận chuyên môn triển khai kế hoạch này đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh các nội dung trên và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 3 2021 10:39