Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa HK2 năm học 2020-2021 In
Thứ sáu, 19 Tháng 3 2021 08:50

 

LỊCH KIỂM TRA

Kiểm tra định kì giữa Học kì 2

Năm học 2020 – 2021

 

 

MÔN

LỚP MỘT

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

TIẾNG VIỆT

 

 

 

Ngày

Ngày

 

 

 

23/3/2021

24/3/2021

 

 

 

(thứ Ba)

(thứ Tư)

TOÁN

 

 

 

Ngày

Ngày

 

 

 

25/3/2021

30/3/2021

 

 

 

(thứ Năm)

(thứ Ba)

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 22 Tháng 3 2021 11:06